Här är några av de områden där det hettat till mellan Polen och andra EU-länder:

Politiskt inflytande över rättsväsendet

Påtvingad pensionering av domare väckte protester.

Regeringen införde förra året regler som gjorde att drygt en tredjedel av domarna i Högsta Domstolen riskerade att få avgå, genom sänkt pensionsålder.

Det väckte oro för kommande politisk styrning över rättsväsendet. EU-kommissionen vände sig till EU-domstolen. Efter krav därifrån ändrades beslutet om pensionsåldern.

Men det finns mer i det polska rättsväsendet som väckt kritik just om politiskt inflytande.

Media och yttrandefrihet

Journalister som grävde fram uppgifter om Kaczynski hotades med fängelse.

Pressfriheten i Polen har förändrats på ett sätt som fått landet att rasa ner från plats 18 till plats 59 när Reportrar utan gränser rangordnar läget i 180 länder.

Förändringen har skett sedan 2015. Vid publiceringen av årets lista hänvisade organisationen bland annat till tidningsjournalister som hotats med fängelse då de kopplat regeringspartiets ledare till ett tvivelaktigt byggprojekt.

EU-val: Polen

Polskt fack: ”Kvalificerade arbetare får bara minimilön”

Nyheter

I början av 2016 ändrades lagen så att regeringen fick makt över chefspositioner på statlig media. Senare under året rapporterade Sveriges Radio om att runt 200 journalister hade fått lämna public service. 

Förra året infördes ett förbud mot att säga att Polen haft ansvar för brott begångna under nazitiden.

Arbetsvillkor inom unionen

EU och Polen har inte alltid samma syn på arbetsvillkor.

”Det var det viktigaste för mig att åstadkomma den här mandatperioden” sa den svenska EU-parlamentarikern Marita Ulvskog (S) när ett ändrat utstationeringsdirektiv röstades igenom i somras.

Då höjdes ribban för vilken lön som kan krävas av en arbetsgivare som skickar anställda mellan EU-länder. Nästan lika nöjda var svenska S i april i år då EU-parlamentet röstade för särskilda regler om yrkeschaufförers villkor.

I Polen är entusiasmen inte densamma. Landets ledning uppfattar regler om lika lön som ett sätt att stänga ute arbetare därifrån. Tillsammans med Ungern har Polens regering krävt att EU-domstolen ska häva utstationeringsdirektivet. 

Flyktingmottagandet

Polska poliser hjälper Ungern med gränspatrullering.

Polen har, liksom Ungern, motsatt sig att delta i samordnat flyktingmottagande i EU. Under 2017 beviljades 150 personer asyl i landet.

Landet har kritiserats för hur asylsökande bemötts på gränsen mot Vitryssland, Human Rights Watch skriver i sin rapport för 2018 att man fortsatt skicka tillbaka asylsökande därifrån. 

Från polskt håll har man lyft att man tar emot många ukrainare i landet, även om dessa kommer med arbetsvisum.

Polen

  • 2015 tog högernationalistiska Lag och Rättvisa makten.
  • Ofta beskrivs det politiska samtalet som allt mer polariserat. 
  • I januari mördades Gdansks liberale borgmästare Pawel Adamowics, vilket lett till än mer debatt om samhällsklimatet.
  • I höst är det val till Polens parlament.