Dagsljus från ett fönster på din arbetsplats. Det både förbättrar sömnen, minskar trötthet på dagtid och får dig att må bättre, visar en ny kunskapssammanställning som gjorts av Arne Lowden, forskare vid Stockholms universitets stressforskningsinstitut på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

– Närhet till fönster gör oss pigga. Fönster möjliggör vidare utblick vilket ger oss information om tid på dygnet, väderlek, årstidens växlingar, minskar känsla av instängdhet vilket är hälsobefrämjande, speciellt vid inslag av naturelement, säger Arne Lowden enligt ett pressmeddelande.

Han menar därför att dagsljus på arbetsplatser bör prioriteras och att man först i andra hand ska använda sig av elektriska ljus.

Exakt hur mycket dagsljus som behövs går dock inte att svara på i nuläget.

– Så långt har inte forskningen kommit. I dag vet vi bara att belysningen har betydelse för hälsan, men inte hur mycket ljus som behövs och hur elektriskt ljus påverkar hälsan långsiktigt, säger han.

Orsaken till att kunskapssammanställningen genomförts är att Arbetsmiljöverket ska uppdatera sina regler gällande dagsljus.

– För arbetsgivare, arkitekter och projektörer är sammanställningen viktig. Man ska planera utformningen och användandet av arbetsplatser så att medarbetare får bra dagsljusförhållande. Men man ska också ta del av ny teknik för att kompensera bristen på dagsljusljus vid de mörka årstiderna, säger Gunnar Åhlander, handläggare på Arbetsmiljöverket enligt pressmeddelandet.