Från den 1 juli i år införs krav på legitimation för att få bedriva och undervisa i fritidshem.

Men av de nära 13 500 anställda med lärartjänst i fritidshemmen har bara ungefär en fjärdedel en sådan legitimation, enligt Skolverket, som uppmanar lärarna att söka legitimation så snart som möjligt.

Enligt statistik från i höstas saknar 42 procent av personalen utbildning för att arbeta med barn, och denna siffra har ökat de senaste tio åren. 2008 var siffran 24 procent.

”Skollagen är tydlig. Kommunerna är skyldiga att erbjuda utbildning i fritidshem för alla elever som är mellan 6 och 12 år. För att uppfylla detta uppdrag så krävs det att kommuner och fristående skolor också prioriterar fritidshemmen”, säger Skolverkets avdelningschef Anna Westerholm i ett pressmeddelande.

Hösten 2018 var närmare en halv miljon barn inskrivna vid fritidshem i Sverige.

Antalet fritidshem har varit ganska konstant se senaste tio åren, men antalet elever har ökat med 37 procent.

Totalt finns nästan 24 000 heltidsanställda i fritidshemmen, varav närmare 13 500 har en tjänst som lärare.