Förra veckans avslöjande från Arbetet och Kommunalarbetaren om slavliknande arbetsvillkor i hemtjänstföretaget Enklare Vardag har redan lett till efterverkningar.

Två dagar efter avslöjandet beslutade Järfälla kommun att slänga ut företaget.

Kommunen hade redan i höstas inlett en granskning av Enklare Vardag.

I linje med vårt avslöjande framgår det av beslutet som nu tvingar företaget att lämna kommunen att personal berättat om att de inte fått betalt för all den tid de arbetat.

Frågan är nu om fler kommuner kommer att följa Järfällas exempel. I Lidingö har man beslutat att göra en fördjupad utredning av företaget.

Upplands Väsby väntar samtidigt på att Enklare Vardag ska komma in med en redogörelse för hur man kommit till rätta med de brister som kommunen uppdagade i januari.

Civilminister Ardalan Shekarabi och socialminister Lena Hallengren har båda reagerat starkt på avslöjandet.

De två ministrarna säger att kommunerna måste bli bättre på att kontrollera företagen som är verksamma i välfärdssektorn.

Hallengren framhåller att lagstiftningen skärpts den senaste mandatperioden, vilket bland annat möjliggjort för polisen att göra arbetsplatsinspektioner.

Men här når vi också pudelns kärna.

Det skulle krävas ett fungerande samarbete mellan kommuner som i sig klarar att sköta en grundläggande kontroll av företagen, polis och migrationsverk. Och så är det absolut inte i dag.

Ett första steg skulle dock vara ett göra upp med den naivitet som rått i branschen. Som ett minimum måste kommunerna börja göra oanmälda inspektioner på företagen i sektorn.

Man kan också fundera över var högerpartierna och SD håller hus när den här typen av missförhållanden uppdagas.

Tystnaden i frågan visar på ett fundamentalt ointresse av att rensa upp i branschen.

Men det innebär också att man lämnar fältet öppen för slaveriliknande villkor, precis som dem som Arbetet och Kommunalarbetaren avslöjat.

Men också som Uppdrag Granskning visade i ett avslöjande från skönhetsbranschen där anställda på nagelsalong tvingats betala enorma belopp för att få arbetstillstånd.

Det hederliga vore att sluta upp för ändrade regler för arbetskraftsinvandring.

I syfte att stärka skyddet för dem som kommer till Sverige för att jobba, men också för att täppa till hålen för de skurkföretag som nu tjänar stora pengar på att utnyttja människor.

Flera läsare har hört av sig efter att ha läst avslöjandet och ställt sig frågan om varför detta inte fått större genomslag i de stora medierna.

Och nog är det en berättigad fråga att ställa.

När det kommer till frågor som rör arbetslivet – men som i det här fallet också alla våra äldre – saknas en vettig nyhetsvärdering.

Bara första dagen som avslöjandet låg ute lästes det av över 20 000 personer på Arbetets sajt.

Intresset för det som sker i arbetslivet är enormt. Det borde vara öppet mål för andra medier att plocka upp. De stora nyhetsmedierna borde alltså tänka om.

Det som rör arbetslivet berör oss alla.