Texten är uppdaterad.

I tisdags avslöjade Kommunalarbetaren och Arbetet hur hemtjänstföretaget Enklare Vardag utnyttjar personal och fuskar med tidsregistreringarna.

Personal tvingas arbeta långt mer än tillåtet utan att få betalt för all tid och de tvingas ibland betala tillbaka delar av lönen, enligt ett flertal källor och dokumentation.

Deras namn används i flera olika kommuner så att det ska inte ska upptäckas och de jobbar ibland under andras namn. Flera källor har också berättat att företaget har otillåtna anhöriganställningar.

Uppgifterna bekräftas nu ytterligare av en utredning i Järfälla kommun.

Järfälla kommun valde på torsdagen att häva avtalet med Enklare Vardag.

I höstas inledde kommunen en granskning av företaget. Den visade bland annat omfattande brister i tidsregistreringen.

Vid stickprover hemma hos brukare satt inte inloggningskvittenserna som besöken registreras via uppe på väggen. Många besök hade i stället registrerats från kontoret.

Välfärdsbranschens skuggsida

Järfälla säger upp hemtjänstföretag efter avslöjande

Nyheter

Företaget fick redogöra för vad detta berodde på och Järfälla accepterade förklaringarna –  på torsdagen i förra veckan ”nöjdförklarade” sig kommunen och avslutade ärendet.

Men samma dag kom det in ytterligare uppgifter om brister. Det visade sig att en anställd samtidigt var god man åt en brukare – något som räknas som en anhöriganställning och är förbjudet.

Dessutom var ytterligare en ur personalen på väg att bli god man åt en brukare. Åtminstone i det ena fallet kände verksamhetschefen på Enklare Vardag till det.

Detta trots att två anställda på företaget förra året dömdes för att ha lurat av en brukare stora summor pengar. En god man har tillgång till ekonomin hos den som man är god man för.

–  Som god man ska man sörja för en person och dennes ekonomi. Då ska man stötta brukaren, till exempel ansöka om hemtjänst från kommunen. Utför man samtidigt hemtjänst åt samma brukare sitter man på två stolar och är jävig, säger Anneli Lagerberg, chef på avdelningen för äldre och funktionshinder i Järfälla kommun.

Hon säger att det är väldigt tydligt i avtalet att man inte får ha anhöriganställda.

– Vi godtog deras förklaringar till de tidigare bristerna, de hade förbättrat sig med tidsregistreringen och övriga brister som vi hade påtalat. Men när vi hade avslutat ärendet kom det direkt en ny anmälan om anhöriganställning och eftersom det framgår tydligt i avtalet att det inte är tillåtet så hävde vi direkt.

– En god man är också den som hjälper och stöttar brukaren till exempel om att ansöka om mer hemtjänst. Om man då också är den som utför hemtjänsten hamnar man i en klar jävssituation, säger Anneli Lagerberg, avdelningschef för äldre och funktionshinder på Järfälla kommun.

Hon säger att det är väldigt tydligt i avtalet att man inte får ha anhöriganställda.

– Vi godtog deras förklaringar till de tidigare bristerna, de hade förbättrat sig med tidsregistreringen och den biten. Men direkt när vi hade avslutat ärendet så kom det ett nytt och eftersom det är så tydligt i avtalet kring anhöriganställda så ansåg vi att nu häver vi direkt. De har varit under lupp av oss i för många frågor. Vi tyckte inte att de var tillräckligt seriösa, säger Anneli Lagerberg.

Välfärdsbranschens skuggsida

Avslöjande: Slavliknande villkor på stort hemtjänstföretag

Nyheter

I Järfällas utredning framgår också att en ur personalen har berättat för kommunen att hon inte alltid får betalt för all utförd tid.

En brukare berättar samma sak – att flera ur personalen har sagt att lönen ofta är felaktig i förhållande till hur mycket de har arbetat. Brukaren berättar också att en ur personalen blivit utskälld av cheferna när hon ringt och sjukanmält sig tre timmar före ett pass, för att det var för kort tid inpå.

I utredningen framkommer även att personal i samtal med kommunen presenterat sig som ”assistenter” och inte förstått skillnaden på personlig assistans och hemtjänst, inte heller efter att kommunens handläggare förklarat.

Dessutom framgår att de utför insatser som inte ingår i biståndsbeslutet – som att frosta av frys och rensa i rabatter.

Välfärdsbranschens skuggsida

Kommuner handfallna trots larm om företaget

Nyheter

Kommunen har också upptäckt ytterligare brukare som saknat genomförandeplaner och dokumentation.

Järfälla skriver i hävningsbeslutet att bristerna ger ”allvarliga farhågor att ledningen i företaget saknar den kontroll som krävs för att garantera god kvalitet över tid för brukare som får hemtjänst”. Kommunen skriver också att företaget ”återigen har gjort sig skyldigt till flera avtalsbrott”.

Enklare Vardag har 42 kunder i Järfälla. Deras avtal slutar gälla den 8 april.

I en skriftlig kommentar skriver Enklare Vardags vd Fariba Bameti: ”Vi är både ledsna och förvånade över det beslut som Järfälla kommun fattat. Det skapar naturligtvis också mycket oro hos vår personal som riskerar att förlora sitt arbete, och bland våra brukare som är nöjda med den hjälp vi ger dem varje dag.”