1 500 poliser och soldater skickas till området under ett två månader långt undantagstillstånd.
Soldaterna och poliserna ska enligt regeringen återställa lag och ordning i regionen Madre de Dios, känd för sin låglandsregnskog med stor biologisk mångfald och urinvånare som sällan har kontakt med omvärlden.

Ett undantagstillstånd har införts som kommer att gälla i 60 dygn, enligt försvarsdepartementet.

Den smutsiga illegala gruvnäringen i området släpper ut mängder av kvicksilver i naturen och skapar dessutom barnarbete och människohandel. Dessutom beräknas den ha lett till avverkning av nästan 9 300 hektar regnskog bara förra året.

Peru tillåter vägar genom orörd regnskog

Global

Skulle Peru lyckas med insatsen så kan det till och med påverka landets guldexport. En stor del av det guld som utvinns illegalt tar sig via mellanhänder och skalbolag in i den legala guldhandeln.

De illegala gruvorna i Madre de Dios fick en boom kring 2009—2010 när den globala finanskrisen drev upp priset på den ädla metallen.

– Verksamheten har vuxit under större delen av ett decennium. I varje by finns små butiker som köper guld från gruvarbetare som släpper ut kvicksilver från koleldade små kraftverk. Vi börjar först nu se hur det påverkar befolkningen, säger Luis Fernández, ekolog vid universitetet Wake Forest i USA, som studerat problematiken sedan 2007.

Landsomfattande gruvstrejk i Peru

Global

Miljögrupper varnar för att de kriminella gäng som driver gruvorna är mer våldsamma och bättre organiserade än någonsin. De brukar oftast varnas när regeringen gör sina insatser, vilket ger tid att gömma den dyra utrustningen och fly. Sedan omgrupperar de sig och startar en ny gruva någon annanstans.

 

Sydamerikas största guldproducent

Peru är världens sjätte största guldproducent, efter Kina, Australien, Ryssland, USA och Kanada, och alltså Sydamerikas största.

Gruvnäringen är generellt en viktig del av landets ekonomi. Peru även är en av världens största kopparutvinnare.

2016 och 2017 minskade guldproduktionen i landet, till stor del till följd av tillslag mot illegala gruvor.

Den illegala gruvnäringen i landet leder till regnskogsskövling, föroreningar av vattendrag, att människor och natur utsätts för kvicksilver liksom tvångsarbete, barnarbete, prostitution och sexuellt utnyttjande av minderåriga.

Mellan 2003 och 2014 beräknas den peruanska staten ha gått miste om motsvarande mellan 1,4 och 4,9 miljarder USA-dollar i skatteintäkter till följd av den illegala gruvnäringen.

Källor: The Guardian, US Funds.