Att svära över problem med teknik är vanligt, men enligt Skolverket påverkar det arbetsmiljön så mycket att nästan varannan lärare tycker att problemen begränsar deras arbete minst en gång i veckan.

Det fastställs i myndighetens rapport om skolans digitalisering.

– Rätt använda kan digitala verktyg stötta och förbättra undervisningen men när tekniken krånglar så riskerar det snarare att stjälpa än att hjälpa. Tekniken ska inte stå i vägen för pedagogiken, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson i ett pressmeddelande.

Rapporten pekar också på att endast hälften av grundskolorna har tillgång till support samma dag om de får it-problem.

Rapporten har också titta på hur lärare ställer sig till elevers användning av mobiler och hur de tycker att det påverkar arbetsmiljön i klassrummet.

Där menar varannan lärare i högstadiet och två av tre lärare i gymnasiet att arbetet i klassrummet störs varje dag av elevernas sms, sociala medier och spel.

Även dålig uppkoppling på skolor påverkar arbetsmiljön.

Trots att nästan alla skolor har tillgång till ett trådlöst nätverk anser bara hälften av rektorerna att deras nätverk har tillräcklig kapacitet för att alla elever i en årskurs ska kunna strömma film samtidigt.

Skolverket menar att det är avgörande att skolorna just har den kapaciteten för att kunna genomföra de digitala nationella prov som införs 2022.