SLUTREPLIK. ”Det gick inte att gå fram med ett förslag om att skärpa kraven på anställning för vägledare på grund av det råder skriande brist på studie- och yrkesvägledare”, skriver utredaren Marie-Hélène Ahnborg i en replik på min debattartikel om SYV-utredningens förslag.

Men att hänvisa till bristen på studie- och yrkesvägledare leder fel tycker jag. Bristen på utbildade studie- och yrkesvägledare är förstås ett faktum, precis som lärarbristen.

Samtidigt föreslår utredningen, vilket jag tycker är riktigt bra, att 80 timmar Framtidsval ska införas som ett område i grundskolan och att vägledarna ska hålla i detta.

Men ett sådant förslag kräver ju också tillgång till vägledare, trots bristen.

Den viktiga lärarlegitimationsreformen hade sannolikt aldrig blivit verklighet om man enbart hade fokuserat på bristen på lärare.

Och det är tack och lov få i dag som på allvar tycker att dagens brist på legitimerade och behöriga lärare är ett giltigt skäl att avskaffa legitimationskravet.

”Nej, vem som helst ska inte kunna anställas som yrkesvägledare”

Debatt

I stället försöker vi hitta bättre lösningar, inte minst genom att långsiktigt arbeta för bättre villkor och förutsättningar för de yrkesverksamma.

Jag anser därför att utredningen åtminstone kunde gått fram med ett skarpt förslag om krav på examen.

Detta kombinerat med en övergångsperiod som ger möjlighet för de som saknar examen att skaffa sig den, via någon av de utbildningsvägar för obehöriga som utredningen föreslår.

Utredningens förslag om utbildningsvägar för obehöriga är faktiskt ett exempel på där jag tycker att utredningen landat bra och det finns fler, till exempel ambitionen att garantera tid för vägledning vid vissa givna valsituationer och tydligare krav när det gäller elevers tillgång till individuell studie- och yrkesvägledning.

”En missad chans att stärka studie- och yrkesvägledningen”

Debatt

Det krävs långsiktighet vad gäller studie- och yrkesvägledaryrkets attraktivitet.

Och menar man allvar med att, som Ahnborg skriver, avsevärt höja kvaliteten på skolans vägledningsarbete så är faktiskt välutbildade studie- och yrkesvägledare helt avgörande.

Nu hoppas jag att regeringen kommer lyssna in våra synpunkter men också att man går vidare med de bra förslag som utredningen lagt fram.