– Det händer då och då att poliser glömmer sina tjänstevapen. Sker det i omklädningsrummet på polisstationen blir det en varning, men glömmer man vapnet på en offentlig plats beslutar vi normalt om löneavdrag, säger Lotta Gustavsson, chefsjurist och vice ordförande i personalansvarsnämnden på vid Polismyndigheten.

Vid sitt senaste sammanträde beslutade nämnden sålunda om löneavdrag med 25 procent av lönen i fem dagar, i två fall.

Den ena polismannen glömde sitt vapen i provhytten när han provade byxor på ett varuhus i Mariefred i höstas.

Då byxorna inte passade gick han ut för att hämta ett annat par.

Under tiden gick en kvinna in i provhytten – och kom ut med vapnet i handen.

I det andra fallet glömdes vapnet på toaletten på en vägkrog i Mariestad, och polisen upptäckte att hon saknade vapnet först 45 – 50 minuter senare, då hon klev ur bilen i Vara.

I båda fallen kom vapnen genast tillrätta, men oaktsamhet med tjänstevapen är ingen ringa förseelse, skriver personalansvarsnämnden i sina beslut.

Att poliser glömmer skjutvapen, ammunition eller pepparsprej är återkommande ärenden i Polismyndighetens personalansvarsnämnd, visar nämndens verksamhetsrapporter.

Såvitt Lotta Gustavsson kan minnas har sådan glömska dock aldrig lett till att obehöriga har fått tag i vapnet och använt det.

Nämnden har inte heller sett behov av att ändra polisens föreskrifter om skjutvapen vad gäller det vanliga tjänstevapnet, pistoler av märket Sig Sauer.

– Däremot har vi agerat efter en del vådaskott med det kraftigare vapnet MP 5 på senare tid, säger Lotta Gustavsson. Nämnden har kontaktat den enhet inom Polisen som ansvarar för tjänstevapen och uppmärksammat dem på problem med MP 5.

Som exempel rapporterade massmedia i december 2018 om hur en polis kontrollerade kulsprutepistolen MP 5 i lunchrummet på Norrmalms polisstation i centrala Stockholm.

Ett skott gick av, och även om ingen träffades fick kollegor i lunchrummet ont i öronen.

Personalansvarsnämnd

Vid de flesta statliga myndigheter finns en personalansvarsnämnd. Nämnden är arbetsgivarens organ. Normalt är myndighetens chef ordförande i nämnden, där även företrädare för personalen ska ingå. Nämnden prövar fall där anställda kan ha gjort sig skyldiga till tjänstefel eller andra fel, till exempel avsteg från rutiner, kränkning eller otillåten användning av myndighetens datorer och annan utrustning.