Skattebrott, rattfylleri, grov misshandel, rån och narkotikabrott.

Bland dem som bedriver hemtjänst runt om i landet finns en rad dömda brottslingar. Det framkommer i en gemensam granskning som Arbetet och Kommunalarbetaren gjort.

En känsla uppstår av att rena vilda västern pågår i delar av hemtjänstbranschen när man tar del av granskningen.

Liksom en påminnelse om att välfärden verkligen inte är en lämplig arena för dessa skuggföretag.

Här finns chefen som skickar sex-sms till en anställd sent på kvällen.

En kvinnlig styrelseledamot med skulder på över en miljon till Kronofogden. En hemtjänstföretagare som är dömd för flera grova ekonomiska brott.

Samtliga verksamma inom företag som fått tillstånd från kommuner att bedriva hemtjänst.

I Örebro hade hemtjänstpersonalen på företaget A-gruppen gått utan lön i två månader när företaget slängdes ut från kommunen på grund av stora skulder och brottsmisstankar.

Vid det laget hade äldre blivit utan besök eftersom de anställda slutat att gå till jobbet.

Men redan när företaget fick avtalet med kommunen var företrädaren dömd för ekonomisk brottslighet.

Någon bra förklaring till varför kommunen skrev ett avtal med företaget – trots domarna – får inte Arbetet och Kommunalarbetaren.

I stället framhålls att man nu byggt upp en mer omfattande kontrollenhet, men också att man inte kontrollerat enskilda företrädare utan bara själva företagen.

Med de ödesdigra konsekvenser det fått för både personal och de äldre måste man verkligen fråga sig hur de inte kunde ha bättre koll.

Sedan årsskiftet krävs tillstånd från Inspektionen för vård om omsorg att få bedriva hemtjänst.

Företag som redan har avtal med kommunerna får något förlängd tid på sig.

Det innebär att kraven når samma nivå som för personlig assistans. En i sig välkommen förändring.

Men det betyder inte att de kriminella hemtjänstföretagarna kommer att försvinna över en natt.

Bristande kontroller i kommunerna borgar för att vilda västern i hemtjänstbranschen kan fortsätta även framöver.