Det finns många politiska områden som de fyra partierna i Januariöverenskommelsen kommer ha svårt att mötas kring, områden som också gjort att förhandlingarna varit så långdragna fram till nu.

Arbetsrätten och fri hyressättning är några av de mer uppenbara. Här kan förhoppningarna på den nya regeringen vara att behålla det nuvarande läget istället för försämringar.

Men det finns samtidigt flera områden där det finns riktigt bra möjligheter att komma framåt med nytänkande politik. Områden där vi kan ställa krav på progressiva förbättringar.

Ser man till de fyra partiernas teoretiska och ideologiska bakgrund finns det flera mötespunkter.

Liberalismen, bonderörelsen och Socialdemokratin har historiskt haft flera likriktade och sammanvävda målsättningar, vilket gjort att samarbeten tidvis varit självklara.

Att kvinnor ska ha samma rättigheter som män har varit en liberal idé som historiskt enat över partigränserna.

Kampen för den kvinnliga rösträtten drevs igenom av liberala och socialdemokratiska politiker och gick som bekant igenom 1918.

Centerpartiet som gått mer åt det tydligt liberala hållet under senare år hade genom Karin Söder Sveriges första kvinnliga partiledare och har kanske varit de som mest uttalat pratat jämställdhet under höstens valrörelse.

När det kommer till jämställdhet har den nya regeringen Löfven stora chanser att röra sig framåt då stödet för frågan mellan partierna inom uppgörelsen med stöd av Vänsterpartiet är bred.

Jämställdhetsmyndigheten kan även fortsatt ha en viktig sammanhållande funktion för att ena de olika delar av verksamhetsområdet.

Även regeringens jämställdhetsintegrering från förra mandatperioden lär fortsätta och förhoppningsvis fördjupas.

Men viktigast av allt är att regeringen har en unik möjlighet att föreslå reformer som på riktigt kan påverka jämställdheten i vårt land.

En reformerad och mer jämställd föräldraförsäkring kommer bli en sådan viktig reform där partierna redan innan valet annonserat att de ser ett behov.

Och Metoo kommer inte lämnas därhän, vilket hade varit fallet vid en högerregering. Tvärtom finns det stora chanser att kunna driva verkliga förbättringar.

Reformer som en arbetsmarknad fri från sexuella trakasserier, liksom att skolor arbetar mot skadliga könsroller där flickor och pojkar lär sig samtycke.

Sverige behöver en politisk plan för att på bred front för att komma åt de kvarvarande jämställdhetsfällorna i samhället som inbegriper allt från våld mot kvinnor till kvotering till börsstyrelser, via jämställda löner och flickors psykiska ohälsa.

Så Löfven, missa inte chansen att på allvar göra Sverige till den progressiva internationella föregångaren för jämställdhet nu när stödet för sådana reformer är historiskt stort.