Veckoarbetstiden för den som arbetar ständig natt inom privat vård, behandling och omsorg samt äldreomsorg sänks från 36 timmar och 20 minuter per vecka till 34 timmar och 20 minuter per vecka, en sänkning med 2 timmar per vecka.

Det är en av överenskommelserna i det nya centrala kollektivavtalet mellan Vårdförbundet och Almega Vårföretagarna.

– Vi är mycket glada för att ha fått igenom förkortningar av arbetstiden i nivå med det vi tidigare förhandlat fram centralt för våra medlemmar i regioner, kommuner, kooperativ verksamhet och privat ambulans. Att arbeta på natten sliter på hälsan och våra medlemmar behöver därför mer tid för vila och återhämtning, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro i ett pressmeddelande.

Vårdförbundet och Almega är även överens om att antalet specialistsjuksköterskor måste öka och att en väg dit är att erbjuda utbildningsanställningar där specialistutbildningen är betald.

Avtalen omfattar Vårdförbundets fyra yrkesgrupper barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Avtalen träder i kraft den 1 januari 2019, men olika delar av avtalet implementeras vid olika tidpunkter.