− Alla har gråtit och varit ledsna över det här. Vi tänker på våra patienter som kommer att fara väldigt illa. För dem finns nu bara polisens fyllecell eller akuten, säger psykiatrisjuksköterskan Jenny Borgesand till Vårdfokus.

Hon är en av de sköterskor som sagt upp sig i protest mot att Sahlgrenska lägger ner sin tillnyktringsenhet som sedan 1980-talet tagit emot de som behöver nyktra till under tillsyn av vårdpersonal.

Överläkare: Dålig arbetsmiljö skrämmer bort sjuksköterskor

Arbetsmiljö

I fortsättningen är det akuten eller polisens fyllecell som gäller för de som är påverkade av alkohol eller narkotika och behöver tas om hand.

Tillnyktringsenheten, TNE, i Göteborg har sedan 1980-talet tagit emot de som behöver nyktra till under tillsyn av vårdpersonal.

En del kommer med poliseskort, andra på eget initiativ och en medicinsk bedömning görs av alla som läggs in.

− Hos oss får de blåsa, vi tar puls, blodtryck, saturation, blodsocker. Vi kollar allmäntillstånd, medvetandegrad och om de har skallskador eller andra synliga skador och frågar om de fått i sig något annat än alkohol, berättar Jenny Borgesand för Vårdfokus.

Skyddsombud fick vänta 53 dagar på inspektör: ”Folk grät”

Arbetsmiljö

TNE:s verksamhetschef Jörgen Vennsten säger till Göteborgs-Posten att beslutet har tagits för att på bästa sätt leva upp till de krav som ställs på vården med de resurser som finns tillgängliga.

− Alla kan dricka sig fulla och behöva sova ruset av sig någon gång men alla är inte i behov av medicinsk tillnyktring. Genom att omorganisera verksamheten försöker vi effektivisera vården och riktar i stället insatserna på avgiftning för unga upp till 25 år. Kan vi hjälpa dem kanske vi inte kommer att möta så många i slutskedet av deras missbruk i framtiden, säger Jörgen Vennsten till GP.