– Man skickar inte in en 6:6a i första taget, säger Maria Edvardsson. 

Ohållbar stressnivå

”Känslor av uppgivenhet, maktlöshet, lättirritabilitet, sömnsvårigheter och etisk stress. Personer gråter, på arbetet eller när man kommer hem, och det finns inte ork för familj och vänner på fritiden.”

Så beskriver skyddsombuden arbetsmiljön vid en avdelning på Sahlgrenska universitetssjukhuset i sin 6:6a-anmälan.

– Det handlade om att vi hade en överbeläggning sedan många år. Patienterna fick ligga i korridorerna så vårdmiljön var dålig och arbetsbelastningen var alldeles för hög, säger Maria Edvardsson, skyddsombud för Vårdförbundet.

I medarbetarundersökningar framkom att personalen ofta upplevde att de inte hann med alla sina arbetsuppgifter, trots hård prioritering. Många hann inte heller med någon återhämtning mellan passen.

– Det fanns berättelser om folk som grät när de kom hem och bara ville sova utan att få någon tid med familjen, säger Maria Edvardsson.

Efter 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket dröjde det 53 dagar innan en inspektör var på plats.

– Det är klart att vi hade önskat att det gått snabbare. Det finns ju en anledning till att man skickar in en 6:6a, det är inget man gör i första taget.

Ytterligare ett problem är att Arbetsmiljöverket fortfarande, sex månader senare, inte kommit med något inspektionsmeddelande.

– Det enda jag hört från dem är att de mejlade för någon månad sedan och frågade om situationen blivit bättre.

Och det har den efter att ledningen dragit ner något på antalet vårdplatser.

– Men även om det för tillfället är okej så finns en stor oro för att lättnaden är högst tillfällig, då det har aviserats om personalneddragningar i budgeten för 2019. Det skrev jag också till Arbetsmiljöverket när de mejlade senast.

Stekflott droppade från taket

”Alldeles för lång tid”, anser Petter Gustafsson, regional skyddsombud.

I en Ica-butik i Stockholm hade man stora problem med ventilationen i köket, där det lagades mat till försäljning. Bland annat droppade matfett på de anställda.

– När de stekte fettrika produkter blev det en sådan extrem ånga att man inte kunde se personen framför sig, berättar Petter Gustafsson, regionalt skyddsombud på Handels i Stockholm.

Han hade under en tid fört en diskussion om ventilationen med arbetsgivaren, som hade inspektionsprotokoll som konstaterade att ventilationen var anpassad för verksamheten. Något Petter Gustafsson inte höll med om.

– Men vi hade en bra dialog och kom gemensamt fram till att det bästa vore att Arbetsmiljöverket fick avgöra saken.

Han skickade då in en 6:6a-anmälan med en begäran om inspektion. Men det dröjde 57 dagar innan någon kom.

– Det kan jag tycka är en alldeles för lång handläggningstid. Generellt tycker jag att handläggningstiden i de ärenden jag varit med om har varit för långa.

Efter inspektionen kom Arbetsmiljöverket med förslag på hur ventilationsfrågan kunde lösas och arbetsgivaren åtgärdade problemen.

– Så nu fungerar det som det ska i köket, konstaterar Petter Gustafsson.

Hot och sextrakasserier

– Det var många arbetskamrater som var på mig och frågade varför ingenting hände. Jag kunde bara svara att 6:6a-anmälan var inskickad, säger ett skyddsombud som Arbetet pratat med.

Han känner sig utsatt av arbetsgivaren i sin roll som skyddsombud och vill därför inte framträda med namn. Företaget kör spårbunden kollektivtrafik.

Anmälan handlade om att det framkommit att personal blivit utsatta för sexuella trakasserier och kränkande särbehandling, både av passagerare och andra anställda.

– Vi kör mitt i stan, många är ute och festar och då händer det mycket. Men gränsen gick ändå när det framkom att det även skedde internt.

Skyddsombudet hade flera gånger påtalat att det behövdes kompetens för att utreda och åtgärda problemen. När ingenting hände skickade han in en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Det var allvarliga problem och då tycker jag att de kunde kommit ut snabbare, säger han.

Nu dröjde det 44 dagar innan någon inspektör kom, men sedan gick det snabbt.

– Arbetsmiljöverket var skarpt i sina krav. Nu har man anställt en HR-chef som börjat vända på stenarna här, så det är positivt.