– Det är självklart att vi är väldigt besvikna i dag, säger myndighetens generaldirektör Lena Ag till TT om beskedet.

För mindre än ett år sedan, den 12 januari i år, invigdes myndigheten.

I M+KD-budgeten, som gick igenom i riksdagen med stöd av Sverigedemokraterna, halveras myndighetens anslag nästa år, i avsikt att lägga ner den året efter.

För 2020 finns noll kronor anslagna. Det innebär att Lena Ag får ägna nästa år att lägga ner myndigheten.

– De medel som är avsatta kommer inte att räcka på långa vägar, säger Lena Ag och syftar på de drygt 40 miljoner som ser ut att bli anslaget för 2019.

Det handlar om kontrakt som avslutas, till exempel för lokaler, och om löner och andra personalkostnader, enligt Ag.

Jessica Polfjärd är talesperson för Moderaterna i arbetsmarknadsutskottet. M och KD och SD vill inte ha myndigheten.

– Vi var tveksamma redan när den infördes, vi ser att jämställdhet är ett område som måste prioriteras, det är fler som måste arbeta med det, det kan inte bara ligga på en myndighet, säger Polfjärd.

– Men det är självklart så att vi vill att myndigheten ska avvecklas ansvarsfullt och att delar ska föras över till andra myndigheter, säger Polfjärd.

Något som ytterligare försvårar läget är att den dag en ny regering tillträder, kanske inom någon eller några månader, kan det bli nya direktiv.

Blir det en S-ledd regering kan vägen mot avveckling tas tillbaka.

– Vi kan ju bara göra det vi kommer överens om med andra partier att göra, men just när det gäller Jämställdhetsmyndigheten finns det ju en samsyn mellan åtminstone fem av riksdagens partier om att den ska vara kvar, säger Anna Johansson (S), ordförande i arbetsmarknadsutskott.

Men ur hennes perspektiv är en del av skadan, även i ett sådant scenario, redan skedd.

För även om pengar skulle anslås på andra håll för att täcka upp för avvecklingen av myndigheten innebär det förlorad tid och risk för att tappa kompetens.

– För jämställdhetsarbetet är det här en riktig käftsmäll, hävdar Johansson.

Lars Larsson/TT

Jämställdhetsmyndigheten

• Jämställdhetsmyndigheten inrättades den 1 januari 2018.

• Ligger i Angered i Göteborg, har ett 60-tal anställda.

• Myndigheten ”ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.”

• Myndigheten ska samverka med andra statliga myndigheter, med kommuner, landsting, regioner, det civila samhället och näringslivet.

• Myndighetens ska samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Källa: Jämställdhetsmyndigheten