500 kollektivavtal förhandlades om i avtalsrörelsen 2017.

Omkring hälften av dem innehåller nu deltidspension, flexpension eller någon annan komplettering av tjänstepensionen, enligt Medlingsinstitutet.

Tjänstepensionen gav tidigare omkring tio procent av slutlönen i pension för de flesta.

I framtiden kommer den att utgöra en tredjedel av den sammanlagda pensionen för låg- och medelinkomsttagare – och mer än halva pensionen för höginkomsttagare, bedömer pensionsbolaget AMF.

Ojämlik tjänstepension

Dubbel tjänstepension ger trygghet på stålverket

Löner & Avtal

– Att tjänstepensionens andel hela tiden växer medför risker för hela systemet. Det urholkar tilltron till det allmänna systemet och gör att olika grupper får väldigt olika pension, säger Lars Gustavsson (KD), ledamot i den så kallade Pensionsgruppen, där företrädare för alla partier utom V och SD förhandlar om pensionerna.

– Fackens satsning på tjänstepension, som drivs av oro för att pensionen inte ska räcka, visar hur viktigt det är att vi lyckas stärka den allmänna pensionen, säger Fredrik Lundh Sammeli, socialdemokrat i Pensionsgruppen.

I december 2017 enades gruppen om bland annat höjda åldrar för uttag av pensionen och en reformering av premiepensionen.

Ojämlik tjänstepension

Ojämlik pension: Gruvarbetaren får 10 000 mer än kocken

Löner & Avtal

– Högre tjänstepensioner spär på skillnaderna mellan män och kvinnor. Men det kan vi aldrig kompensera för inom pensionssystemet. I stället krävs ett jämställt arbetsliv med fasta heltidsjobb och högre löner för kvinnor, säger Fredrik Lundh Sammeli.

Även om skillnaderna i pension blir mycket stora kan politikerna inte gripa in för att jämna ut dem, säger Centerpartiets ledamot i pensionsgruppen, Solveig Zander.

– Tjänstepensionen bestämmer parterna om.

Ojämlik tjänstepension

Manliga vinnare när tjänste­pensionen blir allt viktigare

Löner & Avtal

Politikerna i Pensionsgruppen är eniga om att trycket på bättre allmän pension inte blir mindre av att tjänstepensionerna stärks. Lars Gustavsson (KD) säger:

– Inriktningen måste vara att det ska gå att leva på den allmänna pensionen. Utan ”extra extra” tjänstepension.

Mycket få tjänstemän väljer höjd lön framför pensionsinbetalningar

Omkring två procent av de tjänstemän i tjänstesektorn som omfattas av flexpension har valt att avstå från den till förmån för högre lön. Det visar siffror från pensionscentralen Collectum.

– Jag är inte förvånad. Jag trodde inte att många skulle avstå, eftersom vi visste att det fanns en stark efterfrågan på utbyggd tjänstepension, säger Unionens förhandlingschef Niklas Hjert.

Arbetsgivarna i Almega, som i det längsta gjorde motstånd mot flexpension, krävde att den enskilde anställde ska kunna välja bort flexpensionen till förmån för högre lön.

Enligt den slutgiltiga uppgörelsen är det dock upp till varje arbetsgivare att bestämma om de anställda ska ha möjlighet att avstå. Parterna bedömer att 30 procent av företagen ger den möjligheten, medan 70 procent låter alla anställda omfattas av flexpension.