När Arbetet når LO-distriktet i Stockholms chef Stefan Hansson är han precis på väg till en avdelningskonferens på en Viking Line-båt.

– Jag har varit tydlig med att det är en klassisk lunchbuffé där det finns buffékranar men de håller vi oss ifrån. Det har jag sagt inför hela församlingen, säger Stefan Hansson.

Ett år har gått sedan LO tog beslut om att aldrig bjuda på alkohol, varken vid intern eller extern representation.

I stället fick de som ville ha alkohol betala själva. Det var en förändring jämfört med tidigare policy då det var möjligt att bjuda på två glas öl eller vin.

– Det är inga problem. Det jag har hört är att man tycker det är skönt med en tydlig policy, sammanfattar LO:s kanslichef Annika Nilsson det första året med de nya reglerna.

Stefan Hansson på LO-distriktet i Stockholm tycker att det gått bra att införa policyn, och menar att de var restriktiva med alkohol redan innan.

Ombord på båten ska deltagarna äta lunchbuffé och där finns kranar med vin och läsk.

Betalar man för buffé där det ingår alkohol?
– Jag kan inte det där exakt men jag vet att Viking Line har konferenspaket för fackliga organisationer i och med våra alkoholpolicys. Jag vill tro att de i det paketet har exkluderat kostnaden för alkohol.

När Arbetet ringer och frågar Viking Line om det går att få ett pris som exkluderar alkohol får vi svaret att det inte är möjligt vid buffé, utan bara om man äter à la carte.

Eftersom det inte går att stänga kranarna är det omöjligt att kontrollera, menar företagets säljare.

Arbetet har pratat med samtliga LO-distrikt, som också omfattas av beslutet. Alla är positiva till att det nu är stopp för att bjuda på alkohol.

Flera distrikt hade egna riktlinjer med samma innebörd även tidigare.

– Som kassör är det fantastiskt bra, man behöver aldrig fundera, säger Maria Norrman-Östberg, chef och ekonomiansvarig på LO-distriktet i Norra Sverige.

– Jag tror att folk skulle reagera mer om vi bjöd på alkohol, säger Thomas Klang, ordförande i LO-distriktet Gotland.

Även Bengt Forsling, chef och kassör på LO-distriktet i Västsverige, tyckte att det kändes skönt att ha beslutet i ryggen när han förra hösten kom in som ny chef. Distriktet hade inte något liknande beslut sedan tidigare.

– Det var väl egentligen bara ”äntligen” från väldigt många. Samtidigt fanns en del som varit med länge som tyckte att styrelsen skulle kunna besluta om undantag i särskilda fall, säger han om reaktionerna i distriktet.

LO-distriktet i Västsverige är aktiva i ett projekt i Serbien tillsammans med Olof Palme International Center.

Syftet är bland annat att stärka fackföreningsrörelsen i landet.

På Arbetets spörsmål om alkoholfrågan dykt upp i de internationella projekten svarar Bengt Forsling:

Det är inga problem. Det jag har hört är att man tycker det är skönt med en tydlig policy

LO:s kanslichef Annika Nilsson

– Ja, det har varit en större fråga kan jag säga. Vi har ju internationella projekt med Serbien, där är det en annan kultur. Men vi tillämpar det där också.

Bengt Forsling berättar att de från Sverige i stället har bjudit dem från Serbien på någon öl till maten för egna pengar. Han betonar att det handlat om små mängder alkohol och att det skett på kvällstid.

Efter beslutet som LO tog, har det hänt att någon som jobbar i de internationella projekten ändå har köpt alkohol?
– Det har nog hänt någon gång kan jag säga, att det dykt upp en sådan faktura. Det har varit till någon måltid. Men då har man fått betala det själv i efterhand, säger Bengt Forsling som är kassör.

Hur kunde det bli så, var inte de nya reglerna kända?
– Då kan det ha varit så att det inte hade hunnit hela vägen. Men nu är det allmänt känt och vedertaget.

LO:s policy: Alkohol ska inte bekostas med medlemsavgifter

• LO har skrivit om sina regler kring alkohol och representation sedan representantskapet hösten 2017 tog beslut om att det inte längre var tillåtet att bjuda på alkohol.

• Nu står det: ”När LO representerar internt eller externt bjuder vi aldrig på alkohol, detta är bland annat en anseendefråga. Beslutet innebär inte ett förbud gällande alkohol kopplat till LO-verksamhet. Beslutet innebär att finansieringen inte sker utifrån medlemmarnas pengar, utan ska bekostas av den enskilde.”