Arbetsförmedlingen säger upp avtal med 16 leverantörer inom tjänsten Stöd och matchning.

Sju avtal sägs upp på grund av för dåliga resultat och nio avtal sägs upp på grund av för få deltagare, enligt ett pressmeddelande.

Tjänsten stöd och matchning erbjuds till inskrivna arbetslösa som behöver extra stöd i sitt arbetssökande.

Totalt har Arbetsförmedlingen cirka 170 leverantörer på 900 platser i landet.

Riksrevisionen har inlett en granskning av Arbetsförmedlingens arbete med matchning.

Man ska bland annat granska om myndigheten inhämtar tillräckligt med kvalitetssäkrad information om vilka insatser och arbetssätt som gör att målen kan nås.

Arbetet har tidigare skrivit om just problemen med stöd och matchning – läs samtliga artiklar här.