”Generöst provisionssystem och förmåner”, ”Du får grundlön och provision för ditt arbete”, ”Alla möjligheter att påverka utfallet av din lön”.

Citaten är hämtade ur jobbannonser från elektronikjättar som Elgiganten, Tre och Siba.

Att provisionsbaserad eller rörlig lön är vanligt på den svenska arbetsmarknaden är tydligt när Arbetet och Handelsnytt söker efter ordet provision i alla annonser som publicerades på Arbetsförmedlingens platsbank år 2017.

Kanske inte helt överraskande är det i annonser för säljjobb som abonnemangsförsäljare och telefonförsäljare som ordet förekommer oftast, i 90 respektive 70 procent av annonserna.

Enligt Jan Zetterström, ordförande för fackförbundet Säljarna, är siffran sannolikt betydligt högre än så i praktiken.

Provision är helt enkelt så självklart i säljbranschen att man inte alltid skriver ut det i annonsen. Kampen för Säljarna rör snarare företagen som vill ge hela lönen i provision och ingen fast lön alls.

– Det gillar vi inte. Det kan vara så att man råkar ut för något, att man blir sjuk eller förhindrad att jobba på något sätt. Företaget ska också göra sitt, de kan inte stå där helt utan risk, säger Jan Zetterström.

Andel anställda med rörlig del av lönen

Men säljbranschen är inte ensam om provision. Ordet förekommer i annonser för vitt skilda yrken som exempelvis personlig tränare, trädgårdsarbetare och kontorsreceptionist.

Det finns ingen officiell statistik över exakt hur många som jobbar provisionsbaserat i dag, eller hur stor del av lönen som är rörlig i olika yrken.

En del av bilden går att få i den lönestatistik som Svenskt Näringsliv regelbundet samlar in från sina medlemsföretag, statistik som dock bara gäller företag med kollektivavtal.

Där är provision oftast bara tillåtet som ett komplement till grundlönen.

Inom Svenskt Näringslivs medlemsföretag hade 11,9 procent av de anställda med arbetaryrken en rörlig del av lönen år 2017.

Störst var andelen i transportsektorn där 27,8 procent hade en rörlig del av lönen. Här ingår till exempel alla taxiförare.

I byggsektorn har 15,8 procent rörlig lön och i handeln samt hotell och restaurangbranschen låg siffran på 10 procent.

Gabriel Snow, jurist på Säljarnas Riksförbund, gör bedömningen att rörlig lön och provision kommer att bli vanligare också utanför säljbranschen i framtiden.

– Man pratar till exempel mycket om gigekonomin nu.

Han uppmanar till försiktighet innan man skriver på ett anställningsavtal med rörlig lön.

– Säljare är ofta superoptimistiska. Man skriver på provisionsavtalet och utgår från best case scenario. Men vänd på det då? Kommer du kunna leva på det om det skiter sig?

Provisionsjakten är ett samarbete mellan Arbetet och Handelsnytt.