Fackförbundet DIK har med Kantar Sifos hjälp undersökt byråbranschen. 500 personer har svarat i telefonintervjuer.

Resultatet bekymrar förbundets ordförande Anna Troberg.

”Den skriande bristen på kollektivavtal i kommunikationsbranschen i allmänhet och i byråbranschen i synnerhet föder otrygghet, ohälsa och ojämställdhet i en omfattning som är svår att återfinna i andra branscher” skriver hon i rapportens förord.

Drygt åtta av tio som svarat på undersökningen saknar kollektivavtal. Anna Troberg skriver att det, i branschen, finns en stor okunskap om kollektivavtal.

Sju av tio brukar jobba hemifrån trots att de är sjuka, kvinnor oftare än män. Samtidigt tjänar kvinnorna i snitt 5 300 kronor mindre än männen varje månad.

Bland de som inte är tillsvidareanställda är endast sex av tio med i a-kassan.

DIK menar att det är viktigt att trygghetssystemen anpassas efter egenföretagare, som är vanliga i branschen.

De tillfrågade i undersökningen arbetar i företag vars huvudsakliga näring finns inom reklam, grafisk design eller PR och kommunikation.