Det var i maj 2015 som en man skadade sig då han skulle riva elledningar på uppdrag av Vattenfall i Örtorp i Uddevalla kommun.

Mannen skulle ta bort en transformator, men strömmen var fortfarande påslagen i en ledning.

Mannen fick ström genom kroppen och livshotande skador. Han brännskadades på stora delar av kroppen, vilket har gett bestående ärr.

Han har också fortfarande smärtor i ena handen.

Det var Vattenfall Services Nordic som ansvarade för arbetet. Åklagaren anser att företaget borde ha sett till att arbetet kunnat utföras när strömmen var avslagen, eller åtminstone att mannen fått tillräcklig information om hur arbetet skulle kunna utföras säkert.

Företaget ska därför betala 400 000 kronor i företagsbot.

Lika mycket ska även bolaget Vattenfall Eldistribution som äger elnätet betala.

Även det bolaget hade enligt åklagaren ansvar för säkerheten vid arbetet.

– Vi accepterar domen, och kan konstatera att det finns många olyckliga omständigheter som ledde fram till olyckan i det här fallet, säger Mikael Björnér, kommunikationsansvarig på Vattenfall Eldistribution.

– Vi ser olyckan som en tydlig signal att vi måste intensifiera vårt utvecklingsarbete av vår roll som beställare till sådana här uppdrag, fortsätter han.

Det handlar om att som beställare ställa ökade krav på god samordning och planering i kedjan av entreprenörer och underentreprenörer när uppdragen ska utföras.

– Vi anlitar alltid en entreprenör, i det här fallet Vattenfall Services, som i sin tur ofta anlitar underentreprenörer vid stora projekt, och då är det extra viktigt med tydlighet i information och samordning i alla led för att undvika att liknande olyckor inträffar igen, säger Mikael Björnér.