Regeringen har samlats på Harpsund för att diskutera kommande budget.

Under ett valår hänger mycket i luften, eftersom det är oklart vilket eller vilka partier som i regeringsställning får lägga fram sitt budgetförslag till hösten.

Under torsdagseftermiddagen redogjorde finansminister Magdalena Andersson (S) för det ekonomiska läget inför höstbudgeten som gäller för år 2019.

Några av de mest framträdande budskapen under pressträffen var:

• Totalt finns ett reformutrymme på mellan 25 och 26 miljarder kronor i nästa års budget, då ingår redan presenterade reformer. Det är i linje med Konjunkturinstitutets senaste bedömning.

Prognosen för årets tillväxt är något högre än vad finansdepartementet räknade med i juni. För i år beräknas BNP-tillväxten bli 2,9 procent och för nästa år 2,1 procent. ”Det är en ljus prognos”, sammanfattade Magdalena Andersson. Regeringen räknar också med ett större överskott i statsfinanserna jämför med prognosen tidigare i somras.

• Finansministern lyfte arbetslösheten och sade att det inte är någon förändring jämfört med tidigare prognoser. 6,2 procents arbetslöshet väntas både i år och nästa år. Magdalena Andersson sade att 300 000 nya jobb skapats under mandatperioden och att 200 000 ytterligare jobb behövs för att regeringen ska nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet. ”Fortsätter vi i den här takten kommer vi även att nå vårt arbetslöshetsmål”, sade ministern.

• Tre stora utmaningar inför nästa mandatperiod lyftes under pressträffen. Sommarens extremväder har gjort att många fått upp ögonen för klimatfrågan, enligt ministern och nämnde att hennes regering fördubblat miljö- och klimatbudgeten under mandatperioden. ”För att möta det här behöver vi göra två saker: bekämpa klimatförändringarna och anpassa oss till ett mer extremt väder”, sade Andersson och tillade: ”Vi behöver både brandbilar och laddstolpar”.

Den andra utmaningen är att arbetslösheten bland utrikesfödda är på en för hög nivå, enligt ministern, som samtidigt påpekade att etableringen av nyanlända går allt snabbare.

Den tredje utmaningen är att vi blir allt fler i Sverige som lever längre. ”Här ser vi framför oss stora utgiftsökningar de kommande åren”.

• Av globala utmaningar som kan komma att påverka Sverige nämnde Magdalena Andersson bland annat en alltmer protektionistisk agenda i USA, Brexit och klimatförändringarna.

Lite tidigare under torsdagen ställde regeringens ministrar upp sig på trappan framför statsministerns sommarresidens för att fotograferas.

Frågorna från journalister rörde främst de senaste dagarnas rapportering om ett krackelerande samarbete mellan de två regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Bland annat skriver SvD att partierna inte vill dela med sig av budgetunderlag till varandra.

Statsminister Stefan Löfven (S) och finansminister Magdalena Andersson (S) avvisade uppgifterna.

Stefan Löfven betonade att de stod där tillsammans som en regering med ett gemensamt projekt medan Magdalena Andersson kallade uppgifterna för felaktiga.