REPLIK. I en debattartikel den 8 juni omnämns fackförbunden inom 6F – Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko. IF Metalls ordförande, Marie Nilsson, menar att vår kritik mot industriavtalet är ogrundad.

Den kritik som vi framfört handlar dels om att dagens lönebildningsmodell inte lyckas jämna ut löneklyftor mellan såväl arbetare och tjänstemän som mellan kvinnor och män.

Och dels om att vi ser att lönemärket sätts på en nivå där inte hela löneutrymmet tas ut.

IF Metall menar att dagens lönebildningsmodell klarar av att jämna ut löneklyftorna mellan kvinnor och män.

Vi inom 6F kan hålla med om att vi i vissa avtalsrörelser lyckats få till en bra modell för låglönesatsningar. Dock anser vi att de är på en alldeles för låg nivå för att få reell effekt.

Inom LO har vi tillsammans, bland andra 6F och IF Metall, tagit fram mål om att vi ska halvera löneklyftan mellan kvinnor och män till år 2028. I dagens tempo är vi inte ens nära att nå dit. Lönebildningen kan med andra ord göra betydligt mer.

Med dagens modell där utgångspunkten för löneökningarna på arbetsmarknaden är att lönen sätts i procent kommer alltid de med högst lön dra ifrån de med lägst lön.

Detta eftersom en löneökning i procent alltid leder till mer kronor ju mer du tjänar.

Vi har också i en nyligen presenterad rapport, Lågt lönemärke gynnar högavlönade, visat på att ”lönemärket” i alla avtalsrörelser förutom en tecknats på för låg nivå.

I genomsnitt per år, sedan 1998, har märket tecknats 0,6 procentenheter lägre än vad som varit löneutrymmet.

Detta har i sin tur bidragit till att de högavlönade kunnat dra ifrån de lågavlönade genom att de högavlönade tagit det löneutrymme som lämnats över.

Vi tycker, precis som IF Metall, att det är bra att lönebildningsmodellen diskuteras och välkomnar en öppen dialog.

Anledningen till att vi tillsatte vår lönepolitiska utredning ”Lönebildning för jämlikhet” var att vi inte fick gehör för våra uppfattningar och ständigt fick höra ”kom med ett alternativ då”.

Därför arbetar vi nu med att ta fram en lönebildningsmodell för en ökad jämlikhet.

Vår ambition är att kunna presentera denna utredning om ungefär ett år.