Försäkringskassans fortsatta existens och ansvar för sjukförsäkringen måste avbrytas.

Det finns många exempel på att myndigheten inte klarar av att handlägga sjukförsäkringarna längre.

Låt oss nämna några exempel:

  • Antalet sjuka som stängs ute från sjukförsäkringen har fördubblats sedan 2014 till följd av att Försäkringskassan inte följer domar på området.
  • Anställda som vittnar om lönepåslag när de öka antalet avslag på sjukersättningar.
  • Att den enskildes bostadsort i allt för stor utsträckning avgör vilka som får eller nekas ersättning.

Att det är socialminister Annika Strandhäll (S) och regeringen som bär huvudansvaret är klart.

Däremot är Försäkringskassans handläggning avskyvärd till följd av att de inte följer tidigare domar.

Något som för oss medför att Försäkringskassans förtroende att handlägga sjukskrivningar har förlorats.

För oss är det tydligt att Försäkringskassan inte klarar av sin uppgift och att de i framtiden inte ska få handlägga sjukförsäkringen.

Läkare har fråntagits rätten att överhuvudtaget sätta nivån och bedöma den enskildes arbetsförmåga vid sjukdom, det är Försäkringskassans beslut.

Handläggare på kassan kör över såväl patientens egna läkare och specialister när det kommer till bedömningar.

En förändring som skedde under alliansens tid vid makten och som har bidragit till en minskad ersättning till sjuka.

Att Försäkringskassan dömer ut läkare och jagar de sjuka är en konsekvens av borgerlig politik.

Försäkringskassans beslut att rekrytera försäkringsmedicinska rådgivare med uppdrag att överpröva och avslå sina kollegors intygande av nedsatt arbetsförmåga – det är vansinne och slöseri.