I november 2011 sade ett av världens största företag, ISS Facility Management, upp sina drygt 200 anställda på Astra Zeneca på grund av arbetsbrist.

Detta efter att ha förlorat upphandlingen för extern service till Sodexo. ISS hade då drivit Astra Zenecas externa service i tre år, från att Astra Zeneca valde att lägga ut verksamheten på entreprenad.

Men i uppsägningsbeskeden för de äldre anställda, som jobbat med verksamheten i flera år står att de är uppsagda med sex månaders uppsägningstid – inte tolv som är det som gäller i kollektivavtal.

Vi ser hur det blir allt vanligare att företag lägger ut delar av verksamheten på andra företag.

Det leder inte sällan till att verksamheten både blir effektivare och att fler jobb skapas.

Men att upphandla tjänster, som tidigare sköttes internt, till externa aktörer får inte ske på bekostnad av de anställdas trygghet.

Anställningsskydd och skydd för lön och andra villkor är mycket viktiga fackliga frågor som Unionen har tagit strid för genom Arbetsdomstolen och hela vägen till EU-domstolen

Martin Wästfelt

Rätten till oförändrade anställningsvillkor vid övergång av verksamhet bör även gälla tryggheten att ha förlängd uppsägningstid.

I Sverige har vi i kollektivavtal för tjänstemän under många år haft 12 månaders uppsägningstid för dem som varit anställda i minst tio år och fyllt minst 55 år, men då krävs det att man arbetar kvar under uppsägningstiden.

Den som har ett år på sig att hitta ett nytt jobb får mindre risk för arbetslöshet och har större chans att hinna få ett jobb med liknande lönenivå.

Det gynnar rörligheten på arbetsmarknaden och får fler i jobb.

Det här rättsfallet handlar inte bara om våra medlemmar på ISS. Det handlar om grundläggande anställningstrygghet på en alltmer föränderlig svensk arbetsmarknad, när verksamheten tas över av ett annat företag.

Anställningsskydd och skydd för lön och andra villkor är mycket viktiga fackliga frågor som Unionen har tagit strid för genom Arbetsdomstolen och hela vägen till EU-domstolen.

Det är ett viktigt skydd att ha rätt till längre uppsägningstid med oförändrad lön för den som behöver lite mer tid för att få ett nytt jobb.