LO-ekonomerna listar fem punkter på DN Debatt för att kunna lösa, enligt dem, det stora underskott som råder i välfärden under nästa mandatperiod.

  1. 25 miljarder kronor för bättre villkor för de anställda i välfärden
  2. Ett bättre och jämlikt utbildningssystem
  3. Högre pension för de som har arbetat ett helt arbetsliv
  4. Stärk arbetslöshetsförsäkringen
  5. Öka investeringarna för infrastruktur

LO-ekonomerna skriver i debattartikeln att de anser att välfärdsunderskottet är en långsiktig konsekvens av prioriterade skattesänkningar framför välfärdsreformer för vård, skola och omsorg.

Arbetet kommer med en utförligare artikel under dagen.