Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

”Tack vare de regler som vi har antagit i dag kommer den ekologiska sektorn fortsätta att frodas och konsumenterna kan lita på att de ekologiska produkter som de köper är av högsta kvalitet”, säger ordförandelandet Bulgariens jordbruksminister Rumen Porodzanov i ett uttalande.

De nya reglerna är ett resultat av många års hårda förhandlingar och kompromisser och kommer att gälla från den 1 januari 2021.

De nordiska länderna har genom åren protesterat kraftigt mot kravet på att ekologiskt odlade produkter måste ha markkontakt.

Sverige, Danmark och Finland har därför beviljats ett undantag till år 2030 för att fortsatt kunna kalla det ekologiskt när exempelvis kryddor och sallad odlas i krukor och odlingsbäddar i nordiska växthus.