Mer än var fjärde sjöman visar tecken på depression i en studie som universitet Yale och välgörenhetsorganisationen Sailor’s society gjort tillsammans.

Över tusen sjömän har svarat på frågor om sin hälsa i studien. 26 procent av de tillfrågade anger att de känt sig ”nere, deprimerade eller hopplösa” flera dagar de senaste två veckorna, rapporterar Sekotidningen som tagit del av undersökningen.

Det kan vara tufft att leva isolerad på en båt ute till havs under långa perioder och sjömännen i studien angav att det påverkar den mentala hälsan negativt att vara borta länge från sina familjer.

Även matransonernas storlek och kvalitet angavs som viktiga för det psykiska välbefinnandet.

Trots att många mår dåligt är det vanligt att sjömännen tiger om sina problem. Närmare varannan som i studien uppgav att de mådde dåligt psykiskt hade varken sökt hjälp eller pratat med någon om hur de mådde.

Enligt Sekotidningen finns flera andra studier som också visar att sjömän är överrepresenterade i självmordsstatistiken.