Sedan 2016 driver Byggnads Stockholm-Gotland och Stockholms byggmästareförening projektet Fair Play Bygg.

De har bland annat en sajt, där personer kan tipsa om misstänkt pågående brottslighet i byggbranschen. Man kan även lämna tips via mejl och telefon.

Under projektets andra år, 2017, har Fair Play Bygg fått in 141 tips om misstänkt pågående brottslighet i byggbranschen.

Efter att tipsen värderats och utretts har 55 ärenden lämnats vidare till Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Polisen.

Det är en tydlig ökning jämfört med projektets första år, då 106 tips kom in och 42 av dem överlämnades till myndigheter.

Peter Leander jobbar för Fair Play Bygg med att ta emot och utreda tipsen, och han säger så här om brottsligheten i byggbranschen:

– Det är väldigt, väldigt utbrett. Det har länge varit ett stort problem med kriminalitet i byggbranschen. Det har att göra med att branschen är väldigt arbetsintensiv och att det går att få in svart arbetskraft på byggena. De kontrolleras inte så hårt. Det är mycket som talar för att det funkar att begå den här typen av brottslighet.

Av de tips som överlämnas till myndigheter handlar de flesta om anställda som avlönas svart.

Men här finns också misstankar om arbetsmiljöbrott, bedrägeri, korruption och att anställda saknar arbetstillstånd. Vanligaste branschen för de överlämnade ärendena är husbyggnad.

Hur drabbar det här de som jobbar i byggbranschen?
– Det drabbar alla i byggbranschen. De som arbetar svart i bolagen har en väldigt osäker tillvaro, de har svårt att få ut lön och tjänar inga pengar till pension och har inte försäkringar. De får göra de absolut hårdaste jobben och ta de längsta passen. Byggnadsarbetare som jobbar vitt ser sina jobb gå förlorade till de oseriösa företagen som lägger lägre bud. Och seriösa byggföretag riskerar att gå omkull när de oschysta vinner marknadsandelar.

Peter Leander konstaterar också att de kriminella företagen inte bryr sig ett dugg om arbetsmiljö.

– Vi fick information om ett bygge i Tensta där man jobbade på 19:e våningen utan fallskydd. Tar man fel steg där är det tack och adjö.

Han pekar också på att det är ett stort problem för samhället att så stora summor går förlorade varje år i uteblivna skatteintäkter.

I rapporten går Fair Play Bygg också igenom de ärenden som lämnades över till myndigheter första året och vad som hände med dem.

37 av 42 ärenden lämnades vidare till Skatteverket och enligt rapporten hade företagen som ärendena rörde upptaxerats med totalt över 18 miljoner kronor när kollen gjordes i december 2017.

Fair Play Bygg vill se ett flertal åtgärder för att minska brottsligheten i byggbranschen.

Ett av förslagen är att minska kraven på sekretess mellan myndigheter för att de ska kunna dela information och upptäcka fusk.