Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Xi Jinpings tal avslutade den två veckor långa årliga folkkongressen, där nära 3 000 delegater träffats. Under kongressen har presidenten valts om för en ny femårsperiod och beslut fattats om att avskaffa begränsningarna i antalet mandatperioder — vilket möjliggör för presidenten att sitta kvar på livstid.

Bara dagar efter det att USA:s president Donald Trump undertecknat en lag som gör att högt uppsatta tjänstemän från USA kan resa till Taiwan varnade Xi för att Peking tänker försvara ”ett Kina”-principen.

Kina betraktar Taiwan som en kinesisk provins som Peking har för avsikt att återta kontrollen över.

– Alla handlingar och tricks för att dela landet är dömda att misslyckas och kommer att dömas av folket och straffas av historien, sade Xi Jinping.

Kinas fientlighet gentemot Taiwan har blivit mer påtaglig sedan valet 2016 då Tsai Ing-wen, som har förespråkat frihet och demokrati för öns befolkning, valdes till president.

Xi bemötta också i sitt tal den internationella oron över ambitiösa kinesiska utvecklingsprojekt i andra länder, och försäkrade att de inte utgör ett hot för andra länder.

– Bara de som är vana vid att hota andra ser alla andra som ett hot, sade han till rungande applåder.

Den kinesiske ledarens planer på att bygga upp en militär i världsklass har väckt frågor om hur landet kommer att använda sina allt modernare styrkor när man gör anspråk på områden i bland annat Sydkinesiska sjön. Han knöt i sitt tal an till sin vision om ett nytt, starkt Kina.

– Det kinesiska folket har varit uthålligt och vi har glöden att utkämpa ett blodigt krig mot våra fiender ända till slutet.

Xi Jinpings tal var också en påminnelse om att Kommunistpartiet mer än någonsin styr över landets affärer.

– Historien har bevisat, och kommer att fortsätta bevisa, att bara socialismen kan rädda Kina.