De blivande anläggningsmontörerna genomförde en övning med att uppföra så kallade Canadastolpar, en typ av ledningsstolpe.

En stolpe rasade och en 22-årig man omkom. Han befann sig uppe i stolpen då den föll.

Olyckan inträffade den 28 oktober 2014. Förra året dömde Örebro tingsrätt en instruktör att betala 60 dagsböter för olyckan.

Samtidigt dömdes Åsbro kursgård, där olyckan inträffade, till att betala en miljon kronor i företagsbot.

Tingsrätten menade att man brustit i ansvaret i och med att det inte funnits en erfaren gruppledare som säkerställde gruppens säkerhet under hela monteringen.

I tingsrättsdomen antas att olyckan inte skulle ha skett om en sådan gruppledare funnits på plats. Vid olyckan hade stag lossats på ett felaktigt sätt.

Men nu gör alltså hovrätten en annan bedömning än tingsrätten. I domen som kom i tisdags frias instruktören och kursgården.

I hovrättsdomen konstateras att ett grundläggande syfte med utbildningen var att förbereda eleverna för arbetslivet.

Praxis i branschen uppges vara att alla i ett arbetslag är ansvariga för sitt arbete och för att inte frångå instruktioner.

Därmed, menar hovrätten, framstår det inte som särskilt anmärkningsvärt att inte ha en särskilt utsett säkerhetsansvarig ständigt på plats i varje övningsgrupp.

Det fanns ambulerande instruktörer som var kontinuerligt nåbara och som närvarade vid kritiska moment.