REPLIK. Den socialdemokratiska regeringen har lagt ett lagförslag som innebär ännu en börda för de svenska småföretagen.

Får regeringen som den vill finns stor risk att mindre byggföretag slås ut, att små företag får senare betalning, att regelbördan ökar och att nya företag får mycket svårt att etablera sig.

Dessutom urholkas den svenska modellen.

De oseriösa företagen kommer att fortsätta hitta kryphål. Tittar man på Norge, som har ett liknande system, är en av de största förändringarna snarast att bemanningsbranschen växt eftersom den inte berörs.

Det här är skälet till att en enig förbundsstyrelse i Sveriges Byggindustrier sagt nej regeringens förslag. Att regeringen kallar sin nya lag entreprenörsansvar ändrar inte det faktum att det är ett hot mot många av de svenska småföretag som är våra medlemmar.

Sveriges Byggindustriers förbundsstyrelse, som representerar 3 500 byggföretag, har sund byggbransch som ett av de prioriterade målen. Seriösa företag ska ha lätt att göra rätt.

Svartarbete och regelfusk får aldrig löna sig. Därför har vi också varit med om att driva igenom reglerna om personalliggare, lagregler om arbetsgivardeklaration på individnivå och anmälningsplikt när man ska utföra arbete i Sverige.

Bara för att nämna några av de åtgärder vi står bakom.

När det gäller det problem som regeringen säger sig vilja komma åt med sitt lagförslag – att skydda enskilda arbetstagare som är utstationerade – vill vi i stället införa en försäkringslösning. Då ser man till att alla får den lön de ska ha samtidigt som vi fortsatt värnar småföretagen.

När Jessica Löfström, från bemanningsföretaget ExpanderaMera, hävdar att Sveriges Byggindustrier blundar för problemen i byggsektorn, är det alltså fel.

Skälet till att vi är emot regeringens nya lagförslag är att det knappast kommer ha någon större betydelse i kampen för en sund byggbransch.

Men om vi vill få mindre konkurrens och ökade byggkostnader är det desto mer effektivt.