I november 2016 omkom två elmontörer när de arbetade med att rusta Ellevios elnät i Tyfors i Dalarna. De befann sig i en skylift när de kom i kontakt med en strömförande ledning med starkström.

Som Arbetet tidigare berättat var männen anställda av ett estniskt dotterbolag till en tysk underentreprenör som anlitats av företaget Ellevio. Utredningen av olyckan dragit ut på tiden, men nu är den färdig hos Arbetsmiljöverket.

Myndigheten drar slutsatsen att flera misstag begicks när olyckan inträffade. Branschtidningen Elinstallatören rapporterar att männen saknade arbetsbevis, vilket innebär att driftsledningen inte gett klartecken när de gick upp i skyliften. De hade inte heller jordat ledningen.

– Tolken var inte på plats är olyckan skedde, och det kan ha lett till en språkförbistring, säger Arbetsmiljöverkets utredare Paul Keenan till tidningen.

Arbetsmiljöverket drar slutsatsen att Ellevio inte gjort något fel och därmed inte ska hållas ansvarig för olyckan.

Arbetsmiljöåklagare Anne-Marie Helander säger att hon tagit del av Arbetsmiljöverkets utredning, men ännu inte fattat något beslut angående åtal.

– Jag ska gå igenom ärendet ännu en gång men det är klart att när expertmyndigheten drar den här slutsatsen är det mycket som talar för att mitt beslut blir att inte väcka åtal. Men jag har inte kommit dit än utan ska titta på ärendet noggrant en gång till först, säger hon.

Anne-Marie Helander räknar med att kunna fatta beslut angående åtal eller nedläggning av ärendet inom de närmsta veckorna.