Regeringen och Vänsterpartiet presenterade i dag sitt förslag om vinstbegränsningar i skola och välfärd. Kommunal välkomnar förslaget.

– Bra att regeringen tar steget och lägger fram ett förslag. De resurser som avsatts för omsorg och skola ska gå till det och inte till vinster hos företag som i värsta fall är registrerade i skatteparadis, säger Tobias Baudin, ordförande för Kommunal.

Han säger att man alltid kan diskutera nivån på de tillåtna vinsterna, men att det som nu föreslås i alla fall är bättre än de obegränsade vinstmöjligheterna som finns i dag.

– Vi ser att det här kan leda till förbättrade villkor för de anställa och ökad bemanning. Om vinsterna begränsas blir det mer skattepengar kvar i välfärden som kan användas till just välfärd.

Therese Guovelin, vice ordförande på LO, är också positiv till beskedet.

– Äntligen kom förslaget. Jag har bara lyssnat på presskonferensen men det verkar väl genomarbetat. Det är ett välkommet första steg mot att låta våra skattepengar gå till det de är avsedda för.

Hon tror dock att förslaget kan ha svårt att ta sig genom riksdagen då både oppositionen och Sverigedemokraterna har kritiserat idén om vinstbegränsning i välfärden.

– Då säger jag så här: Då har vi en valfråga till. Medborgarna får säga sitt den 9 september.

– För varje sak som läggs fram så kryper Jimmie Åkesson allt längre upp i knät på Ulf Kristersson. Innan valet 2014 stod Jimmie Åkesson och pratade om det oanständiga i att skattepengar går till vinster. Nu har man vänt och har samma uppfattning som Moderaterna. Men en absolut majoritet av svenska befolkningen vill begränsa vinsterna och stoppa vinstjakten, säger Therese Guovelin.

Även Lärarnas riksförbund ställer sig positivt till att förslaget nu läggs.

– Utan att ha satt mig in djupare i detaljerna tycker jag ändå att det är bra att något görs i frågan. Vi tycker inte att vinstjakt hör hemma i skolan, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund.

Också Lärarförbundet är emot vinstjakt i skolan. Förbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand säger att det sticker i ögonen på medlemmarna, och andra skattebetalare, när miljardvinster plockas ut samtidigt som behoven i skolan är stora och det råder brist på lärare.

– Vi behöver konkurrenskraftiga lärarlöner. Eleverna behöver får rätt till tillräckligt stöd, vilket inte är fallet idag, och vi har stora brister i arbetsmiljön som gör att lärare är mer sjuka än andra yrkesgrupper. Att plocka ut vinster när behoven är så stora provocerar.

Hon är ändå kritisk till förslaget som lämnats i dag. Vinstuttag är en del, men enligt Lärarförbundet är det minst lika viktigt att förändra skolpengssystemet, där varje elev ger en summa pengar som skolan de väljer.

– Skolor som etablerar sig i gynnsamma områden, där utbildningsnivån är hög och de sociala problemen små, överkompenseras medan skolor i områden med sämre förutsättningar underkompenseras. Det är ett enormt slöseri med skattepengar.

Johanna Jaara Åstrand är också kritisk till att regeringen och Vänsterpartiet lägger fram ett förslag som inte har stöd av en majoritet i riksdagen. Hon säger att det blir signalpolitik som riskerar att förstärka den politiska låsningen i skolfrågorna i stället för att söka samförstånd.

– Det skolan behöver är långsiktighet och blocköverskridande överenskommelser.

Även Svenskt Näringsliv och Almega är kritiska till förslaget om vinstbegränsningar i välfärden, men av helt andra anledningar.

– Om förslaget genomförs hotas minst åtta av tio företag inom skolan och omsorgen av nedläggning. Det skulle drabba 100 000-tals elever och omsorgstagare. Förslaget innebär att Sverige tar ett jättekliv tillbaka i utvecklingen mot de gamla monopolens tid, utan valfrihet och inflytande för den enskilde, säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne i ett pressmeddelande.

Almegas näringspolitiska chef Andreas Åström kallar det är en dyster dag för Sverige.

Även han säger i ett pressmeddelande att många företag tvingas lägga ner om vinsttaket införs, och att detta sker i en tid när välfärden behöver växa med till exempel 150 000 fler skolplatser fram till år 2020.

­– Givet utbyggnadsbehoven av offentlig sektor så skulle vi få kaos i välfärden om förslaget går igenom, säger han.

Att vissa företag kommer att försvinna tror även Lärarnas riksförbunds ordförande Åsa Fahlén, men hon tror inte att det behöver minska valfriheten i skolan.

– Om det främsta motivet är att tjäna pengar, ja då får man lägga ner men vi har också väldigt många idéburna skolor som inte drivs av vinstintressen. Det blir kanske större möjlighet att starta och driva sådana skolor om de vinstdrivande försvinner, säger hon.

Blandade reaktioner på Twitter på vinstförslaget

Annie Lööf, partiledare Centerpartiet

PRO

TCO

Jens Holm, riksdagsledamot Vänsterpartiet