2016 beslutade Coop Forum i Örebro att nästan 40 anställda skulle få arbeta färre timmar.

Även personer med lång anställningstid tvingades godta att deras heltider skars ner till 30 timmar i veckan eller mindre. Den som inte accepterade sin nya, nerskurna tjänst hotades av uppsägning.

Handels hävdade att de drabbade i praktiken hade blivit uppsagda.

Uppsägningarna hade gjorts i strid med lagens turordningsregler, och dessutom hade Coop Forum försummat att betala uppsägningslön.

Men den 30 november 2016 slog Arbetsdomstolen fast att det som hänt på Coop Forum inte var uppsägningar, utan skulle ses som erbjudanden om annat arbete.

Därmed behövde Coop Forum varken följa turordningsreglerna eller betala uppsägningslön.

Tidningen Handelsnytt har nu begärt in uppgifter om hur många fall av hyvling som Handels avdelningar har haft sedan Coop-domen föll. Resultatet är att 92 arbetsplatser har berörts av hyvling sedan november 2016.

I 49 fall har ”regelrätt hyvling” genomförts, skriver tidningen – arbetsgivaren har verkligen minskat antalet timmar för sina anställda utan hänsyn till turordningen.

I 43 fall har arbetsgivaren ändrat sig efter förhandling och i stället sagt upp hela tjänster, alternativt dragit ner antalet timmar men gjort det enligt turordningen.

I en del fall har arbetsgivaren redan vid första förhandlingstillfället hänvisat till Coop-domen, berättar Handelsnytt. Det tycks stödja Handels uppfattning att hyvling har blivit vanligare, och att domen har skyndat på den utvecklingen.

Det finns dock ingen tidigare statistik över antalet hyvlingsförhandlingar att jämföra med.

Såväl Tomas Undin, chefsförhandlare på Svensk Handel, som Magnus Lindström, chefsförhandlare vid de kooperativa arbetsgivarnas organisation KFO, säger till Handelsnytt att hyvling förekom även före Coop-domen, och att Arbetsdomstolen bara har bekräftat rättsläget.

I avtalsrörelsen våren 2017 lyckades Handels driva igenom en viss reglering av hyvling.

Den anställda kan inte få färre timmar från en dag till en annan, utan får en omställningstid som motsvarar den anställdas uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd.

Läs hela granskningen på handelsnytt.se