Medan många andra fackförbund väljer att lägga sina förmögenheter i fonder så går Unionen ut på börsen på egen hand.

Förbundet har en egen kapitalförvaltnings-avdelning som förvaltar närmare 95 procent av dess kapitaltillgångar.

Karl-Magnus Björklund, som ansvarar för Unionens kapitalförvaltning, framhåller två skäl till att förbundet valt att sköta förvaltningen på egen hand.

– Givet Unionens stora tillgångar är det ytterst kostnadseffektivt för förbundet att förvalta kapitalet internt och inte köpa tjänsten utifrån. Därtill har den interna kapitalförvaltningssektionen över tid levererat mycket goda förvaltningsresultat, säger Karl-Magnus Björklund.

Vid årsskiftet 2016/2017 ägde det stora TCO-förbundet egna aktier för 15,8 miljarder kronor.

Unionens ryska oljeaktier en farlig handel

Nyheter

Nära tolv av dessa miljarder utgörs av innehav på Stockholmsbörsen, medan de övriga miljarderna är investerade på olika börser runtom i Europa och USA.

De två största innehaven ligger i Swedbank och Volvo. Dessa två poster hade vid årsskiftet börsvärden för över en miljard kronor vardera. Sedan dess har Swedbanks aktiekurs legat närmast stilla, medan Volvos dito har stigit med nära 50 procent.

Flera av Unionens största aktieposter ligger i företag som utgör motpart i förbundets avtalsförhandlingar, men Karl-Magnus Björklund tonar ned  risken för intressekonflikter.

Vi har en stor förmögenhet i ryggen, vilket ger oss möjligheten att ligga högre upp på riskskalan med en större andel aktier

Karl-Magnus Björklund

– Kapitalförvaltningen är en självständig enhet inom Unionen. Rågången gentemot Unionens förhandlingsverksamhet är tydlig och informationsutbyte mellan förhandlingsverksamheten och kapitalförvaltningen får inte förekomma, poängterar han.

Förbundet skiljer ut sig från andra fackförbund genom att ha en högre andel av förmögenheten investerad i aktier, i stället för räntebärande placeringar eller fastig-heter.

– Vi har en stor förmögenhet i ryggen, vilket ger oss möjligheten att ligga högre upp på riskskalan med en större andel aktier. Vårt riktmärke är att ha 70 procent i aktier, säger Karl-Magnus Björklund.

Unionens aktieportfölj innehåller poster i ett 60-tal olika företag. Men sammansättningen har förändrats på senare år. Mer av pengarna finns numera i aktier på utländska börser.

– Vi har allokerat (placerat, reds anm.) en betydande del av kapitalet i utländska aktier, i huvudsak europeiska aktier.

Anledningen är, enligt Karl-Magnus Björklund, bedömningen att det finns bättre avkastningsmöjligheter på andra europeiska börser.

– Vi har bland annat flera stora innehav i några europeiska banker som bidragit till att vår portfölj utvecklats bättre än index, säger Karl-Magnus Björklund.

Läs mer om Unionens aktieinnehav i morgon, torsdag 30 november.

Unionens samtliga aktieinnehav