Det är för lätt för arbetskraftsinvandrare att bli av med sitt arbetstillstånd när arbetsgivaren gjort något mindre fel. Det tycker både regeringen och oppositionen. Men att lösa frågan har visat sig krångligt.

Ett nytt lagförslag är på gång och väntas klubbas i riksdagen i veckan och träda i kraft den 1 december.

Förslaget innebär att arbetstillstånd inte ska återkallas på grund av arbetsgivarens missar – om arbetsgivaren själv upptäcker och rättar till felen i efterhand.

Men förslaget har kritiserats hårt eftersom det inte möjliggör för arbetsgivaren att korrigera misstagen efter att Migrationsverket har uppmärksammat dem. Även regeringen har stämt in i den kritiken.

Samtidigt menar många att det är bråttom att lösa frågan då personer som inte själva gjort fel kontinuerligt utvisas från Sverige.

Läget skapade en mycket ovanlig situation i riksdagen, då riksdagens socialförsäkringsutskott tog fram ett eget, mer långtgående förslag, än regeringens utgångsförslag. Men till sist tog det stopp, då lagrådet – de jurister som ska granska nya lagförslag – satte ner foten.

Lagrådet menar att det helt enkelt har gått för fort. Om utskottets nya förslag ska träda i kraft den 1 december borde remissinstanserna fått mer tid på sig att sätta sig in i det.

Och nu har också politikerna i socialförsäkringsutskottet gett med sig och går tillbaka till ursprungsförslaget, enligt ordföranden Fredrik Lundh Sammeli (S).

”Utskottet beslutade i torsdag att inte gå vidare med beredning av eget lagförslag. I stället går vi tillbaka och ser till att regeringens förslag om självläkning kan bli verklighet nu 1/12”, skriver han i ett mejl.

Ingen är alltså helt nöjd med de regler som nu väntas träda i kraft den 1 december. Parallellt med arbetet i utskottet pågår dock en utredning som ska vara färdig den sista december som återigen ska se över reglerna.

Johanna Jönsson, Centerpartiets migrationspolitiska talesperson, är en av de som drivit förändringarna i lagförslaget. På sin Facebooksida uttrycker hon sin besvikelse.

”Jag är så ledsen för att vi inte lyckades nå hela vägen. Många människor kommer nu att hinna utvisas innan vi har fått något vettigt på plats. Det här tydliggör samtidigt att såsom våra politiska system i dag är uppbyggda så ligger ansvaret tungt på regeringen att agera för att få fram bra lagförslag. I riksdagen har vi helt enkelt inte samma resurser”, skriver hon.

Enligt henne kommer oppositionen att fortsätta att ligga på regeringen i frågan:

”Nu fortsätter vi pressa på för att regeringen så snabbt som möjligt, men senast under våren, på det vanliga sättet ska ta fram ett mer täckande lagförslag. Den pågående utredningen ska presentera sina förslag i slutet på december och förhoppningsvis kommer det något bra därifrån”, skriver Johanna Jönsson på Facebook.