Ingen flyr sitt land frivilligt och söker sig till en helt annan kultur med obegripliga vanor och ett språk som hör till de svåraste att lära sig. Ändå har 45 000 ensamma barn och tonåringar sökt sig till Sverige de senaste fem åren.

De har flytt krig, våld och övergrep. Många gånger är deras föräldrar inte i livet. I andra fall har deras familj skingrats under flykten och barnen tappat kontakten med sina anhöriga.

Trots svårigheter och motgångar har dessa barn och tonåringar trotsat sina rädslor, smugit över gränser med jagande polis i hälarna, blivit beskjutna, vågat sig ut på öppna havet i rangliga gummibåtar och överlevt.

Många av dem har fått uppehållstillstånd. Kvar är 18 000 som väntar på besked. Av alla barn på grund- och gymnasieskolan utgör de väntande en enda liten procent.

Vi har både resurser och råd att ge dem en framtid. Låt dem bidra till Sveriges välstånd. De behövs här och de berikar vårt samhälle med sina olika erfarenheter.

Vi har både resurser och råd att ge dem en framtid. Låt dem bidra till Sveriges välstånd

Linda Johansson och Hans Josefsson

Dessa kämpande flickor och pojkar har inlett integrationsprocessen och kommit en bit på väg in i det svenska samhället trots den oro som de känner och den ovisshet som präglar deras vardag i väntan på beslut från Migrationsverket. Avbryt inte deras väg mot ett friskt liv just när de börjat läka sina mentala sår och bygga upp en ny styrka.

I Afghanistan trappas våldet upp för var dag och har förvärrats sedan USA i våras bombade ett IS-fäste med en konventionell bomb vars sprängstyrka bara överträffas av kärnvapen.  I kampen om herraväldet över landet ökar våldsdåden som drabbar civilbefolkningen. Just när detta skrivs i slutet av oktober rapporteras om den blodigaste veckan på många år med hundratals dödoffer bland civila.

Den afghanska regeringen har på intet sätt läget under kontroll. Talibanerna har på senare tid erövrat nya områden i landet och behärskar distrikt som omfattar omkring en tredjedel av befolkning.

Situationen förvärras av att Syrienkonflikten har spillt över på Afghanistan genom att Ryssland numera aktivt stöder Talibanerna medan USA och dess allierade gör stora insatser på regeringssidan.

Vi vädjar till våra partikollegor i regeringen att besluta om amnesti för dessa barn- och ungdomar från Afghanistan som kom under 2015 och tidigare

Linda Johansson och Hans Josefsson

Många av de barn och ungdomar som anlände till Sverige under den stora flyktingströmmen 2015 väntar fortfarande på sitt beslut om uppehållstillstånd.

Men handläggningen av deras ärenden på Migrationsverket bygger på uppgifter i landrapporter som snabbt föråldras. När en ny landrapport publiceras är den till delar överspelad på grund av den snabba våldsupptrappningen i landet.

De ensamkommande barn och ungdomar som kom under den stora flyktingströmmen måste få stanna och ges en möjlighet till utbildning och arbete. Vi tänker på Nadia, Raza, Kazem och många andra flickor och pojkar, som funnit sin plats i den svenska skolan och drömmer om att bland annat bli snickare, läkare och politiker.

Vi vädjar till våra partikollegor i regeringen att besluta om amnesti för dessa barn- och ungdomar från Afghanistan som kom under 2015 och tidigare, och låta amnestin även omfatta den som har fyllt 18 år i väntan på beslut om uppehållstillstånd.

Fotnot: Texten har också antagits som ett uttalande vid medlemsmöte i Enköpings arbetarkommun den 25 oktober 2017.