I och med höstbudgeten presenterade regeringen sina planer på att återinföra avdragsrätt för fackavgiften.

Från första juli 2018 ska de som är med i ett fackförbund få dra av en fjärdedel av avgiften, enligt förslaget.

Men när förslaget lanserades var det oklart om det skulle få grönt ljus i riksdagen.

Anledningen var att förslaget inte hunnit gå på remissrunda som övriga skatterelaterade förslag. Därför måste det passera en separat omröstning i riksdagen.

I september meddelade Moderaterna att de ”i regel röstar nej till förslag vi är emot”. Då rapporterade Arbetet om att förslagets framtid var osäker.

Men nu är beskedet från Moderaternas pressavdelning att budgetöverenskommelsen gör att M-ledamöterna inte kan rösta nej.

Enligt Moderaterna innebär budgetreglerna att enskilda förslag inte kan brytas ut ur budgeten.

Det gäller även för de förslag som regeringen inte hunnit få ut på remiss men som ändå ligger i budgeten.

Beskedet innebär att förslaget kommer att passera riksdagen, även då Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna har meddelat att de vill rösta nej.

Efter Moderaternas ställningstagande påverkas utfallet inte heller av hur Sverigedemokraterna tänker rösta när förslaget når riksdagen.

”Vi vidhåller att det är viktigare att rikta breda skattesänkningar mot samtliga löntagare än enbart mot de som är fackligt anslutna. Hur vi kommer att agera i den här enskilda frågan kan jag dock inte ge besked om i nuläget, utan vi inväntar remissinstanserna och själva propositionen.”, skriver Sverigedemokraternas pressassistent Ludvig Grufman.

För lite mer än en vecka sedan kom regeringen med ett första förslag om att återinföra avdragsrätt för fackavgiften.

Förslaget ska nu gå på remiss. Sedan ska förslaget utformas till en så kallad proposition.