Jo, visst föreslår Alliansen skattesänkningar på över 100 miljarder kronor i sina budgetar för 2018, även om borgerliga debattörer nu gör sitt bästa för att skyla över siffrorna.

I en plötsligt uppskruvad debatt har dessa borgerliga debattörer under ett par dagar samtidigt och unisont anklagat Stefan Löfven för att leverera fel fakta, och drar sig inte ens för att jämföra med Trumps förmåga att leverera Fake News, osanningar.

Men se på diagrammet här nere med siffror hämtade ur Allianspartiernas egna budgetar.

Inte ens den som förlorat det mesta av sin matematiska förmåga genom att gå i Björklunds skola kan missa att sammanräkningen hamnar på över 100 miljarder kronor.

Vi säger det igen: över 100 miljarder kronor vill de borgerliga partierna sänka skatterna med.

Och en så exceptionell och häpnadsväckande skattesänkarpolitik kräver naturligtvis gigantiska nedskärningar i välfärden för att kunna genomföras.

Men, menar de borgerliga debattörerna, felet ligger i att Löfven och socialdemokraterna har räknat ihop alla partiernas budgetar och lagt ihop summorna.

Både Dagens Industri och Dagens Nyheter jämför med att det skulle vara samma sak som att räkna ihop alla partiernas försvarsbudgetar för att få en jättestor försvarsbudget även om alla partier egentligen föreslår en och samma summa.

Men se på diagrammet igen. Där framgår tydligt att det är just så Socialdemokraterna INTE har gjort. Fel! Fake!

Sammanräkningen adderar INTE alla skattesänkningar, då skulle vi hamna på ännu högre skattesänkningar och ännu större nedskärningar i välfärden (gud förbjude!).

I sammanräkningen finns därför endast den högsta summan inom varje område som något av de borgerliga partierna vill genomföra. Detta görs just för att inte räkna samma summa två gånger.

Och slutsumman blir trots denna modesta räkning över 100 miljarder kronor.

Vad som händer med förslagen om Allianspartierna sätter sig ned och försöker jämka ihop sina budgetar vet ingen, inte ens de borgerliga debattörerna på Dagens Industri eller Dagens Nyheter.

Men i väntan på att Allianspartierna själva sätter sig ned för att försöka få till en gemensam budget – om de nu över huvud taget vill göra det – så finns inte mycket annat att utgå ifrån än de budgetförslag som partierna själva har lagt fram.

Och vi måste naturligtvis utgå ifrån att partierna verkligen menar det de skriver i sina budgetar. Det är ju de facto budgetförslag som de sänt till Sveriges riksdag och som de vill få en riksdagsmajoritet för.

Och vad är det då de vill med sina budgetar? Jo, återigen: de vill tillsammans sänka skatterna med över 100 miljarder kronor.

De samordnade ropen om Fake News ter sig mest som en reaktion på att Stefan Löfven och Socialdemokraterna faktiskt har läst de borgerliga partiernas budgetar och nu vidareförmedlar vad som står svart på vitt i dem.

Men en sak har vi lärt oss av Trumps härjningar i världspolitiken. Uttrycket ”Fake News!” skriks numera högst av dem som själva begagnar sig av det.