Arbetsmiljöverket ska genomföra en riksomfattande inspektion av arbetsmiljön inom äldreomsorgen.

På uppdrag av regeringen har verket påbörjat en nationell tillsynsinsats som ska pågå under två år, rapporterar SVT Nyheter.

Totalt ska 455 arbetsställen och närmare 80 arbetsgivare, både kommunala och privata, granskas utifrån hur man arbetar för att förebygga ohälsa, olycksfall och belastningsskador.

– Regeringsuppdraget är kopplat till att vi ser en oroväckande ökning av antalet arbetssjukdomar inom den här branschen och det är oerhört viktigt att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, säger Britt-Marie Henriksson, projektledare för Arbetsmiljöverkets inspektion, till SVT.

Åren 2012-2016 anmälde arbetsgivare från hemtjänsten och särskilda boendeformer för äldre ungefär 18 000 arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro och 6 500 arbetssjukdomar till Försäkringskassan.