Kartan visar antal anmälningar till Arbetsmiljöverket om allvarliga olyckor och tillbud per 1 000 kommunanställda i respektive kommun mellan 1 jan 2015 till 20 mars 2017. Ju rödare desto fler anmälningar. Klicka på en kommun för mer information.

#dinarbetsmiljö Arbetets granskning av olycksrapporteringen till Arbetsmiljöverket visar stora skillnader mellan kommunerna. 72 anmälningar från Älmhult sedan januari 2015. Noll från ungefär lika stora Sjöbo under samma tid. Och fyra gånger så stora Kalmar anmälde bara 14 stycken.

Arbetets granskning av allvarliga olyckor och tillbud som anmälts till Arbetsmiljöverket visar stora skillnader mellan kommunerna.

Ned Carter är arbetsmiljöexpert på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Efter att Arbetet visade honom siffrorna tog han själv kontakt med de tre kommuner som inte hade gjort några anmälningar alls: Sjöbo, Vaxholm och Vingåker.

– De blev glada av att vi hörde av oss. Jag tror inte det är så oroväckande. I Vaxholm hade de faktiskt inte haft några anmälningar som ledde till mer än tre dagars sjukskrivning, och i Sjöbo skulle de se över om det de registrerat till Försäkringskassan också gått till Arbetsmiljöverket.

Enligt honom har det tidigare varit svårt för både SKL och kommunerna att få detaljerad statistik från Arbetsmiljöverket för att se om anmälningar verkligen kommer in och vad som händer med dem.

– Nu har det blivit bättre. Under tiden uppmuntrar vi kommunerna till att göra mer anmälningar och arbeta med sitt skyddsarbete. En av de första punkterna är tillbudsrapporteringen, säger han.

Många av kommunernas anmälningar, ungefär 40 procent, rör fall av hot och våld. Enligt Ned Carter är det oundvikligt att sådant inträffar i kommunal verksamhet.

– I många av våra verksamheter kommer det aldrig att bli noll i och med att vi arbetar med människor som har en viss problematik. Men däremot är det aldrig acceptabelt att personalen blir skadad och vi måste alltid försöka förbättra tryggheten och säkerheten, säger han.

När det gäller frågan om vilken bemanning man borde ha för att motverka problemet finns det inga specifika riktlinjer från SKL.

– Inte när det gäller bemanningen. Men för behovet av en genomtänkt plan eller riskbedömning har vi riktlinjer.

Här samlar vi alla artiklar från arbetsmiljöveckan

Arbetsmiljöveckan

Vi har slumpvis valt en vecka under förra året: den 18 till 24 april 2016. Vi har begärt ut och gått igenom alla olyckor och tillbud, samt alla skyddsstopp och begäranden om ingripande från skyddsombud som inkom till Arbetsmiljöverket under den valda veckan för att sedan intervjua en drabbad eller berörd person för varje dag. Artiklarna publiceras på arbetet.se, dag för dag exakt ett år efter den valda veckan.