”De båda medlarna, som är två av de mest erfarna som Medlingsinstitutet har att tillgå, anser att alla möjligheter till en framgångsrik medling har uttömts. En lösning kräver inte bara skickliga medlare utan också parter som är villiga att kompromissa”, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson i ett pressmeddelande.

APM Terminals, som driver Göteborgs containerhamn, ligger sedan mer än ett år tillbaka i konflikt med Hamnarbetarförbundet. Stridsfrågorna handlar bland annat om fackligt inflytande, arbetsvillkor och arbetsmiljö.