Klyftan mellan utrikes och inrikes födda. Det fokuserade Jan Björklund på sin pressträff på måndagen under Liberalernas dag i Almedalen.

Hög arbetslöshet bland utrikesfödda, trångboddhet och större otrygghet är frågor som han vill försöka få nästa års valrörelse att handla om.

– Sverige håller på att få en ny underklass. Den består väsentligen av lågutbildade invandrare. Risken är att denna underklass fastnar i ett permanent utanförskap, livslångt bidragsberoende, säger Jan Björklund.

– Detta är den stora utmaningen för Sverige under överskådlig tid, att möta dessa utmaningar och hålla samman Sverige, fortsätter han.

Rent konkret vill Björklund införa en ny anställningsform som han kallar för ”startjobb”. Jobben skulle ha lägre lön och avskaffade arbetsgivaravgifter och vända sig till nyanlända och ungdomar.

– Vi måste skapa väsentligt fler enkla jobb för dessa grupper. Annars kommer fler hamna i permanent utanförskap.