Lägre löner för att få in fler, särskilt nyanlända, i jobb har länge varit en stridsfråga mellan arbetsmarknadens parter. I våras presenterade bland annat LO sitt förslag om utbildningsjobb där de för första gången öppnade för löner lägre än de som finns i kollektivavtalen. Men då med villkoren att de är tidsbegränsade och ska leda till ”riktiga” jobb med hjälp av en kraftig satsning på utbildning.

De så kallade ”enkla jobben” var också det huvudsakliga diskussionsämnet under Arbetets ledarsidas seminarium på måndagsförmiddagen i Almedalen.

Lina Stenberg, kommunikationschef på tankesmedjan Tiden, har i en rapport undersökt vilka de är som har jobbat med det som definieras som enkla jobb de senaste åren. Enligt henne är det inte så enkelt som att det handlar om nyanlända.

Enligt henne är snarare den gemensamma nämnare att man är utlandsfödd. Även de som varit mycket länge i Sverige, men inte är födda i landet är överrepresenterade bland de som har de enkla jobben, medan Svenskfödda män knappt förekommer alls.

– Det är förenklat att säga att det bara handlar om nyanlända. En sak som är problematisk är att vi också har andra generationens invandrare, vi ser vi att det öppnar upp för en arbetsmarknad där de som ser ut på ett visst sätt kan få vissa jobb och andra kan få andra jobb, sa Lina Stenberg under seminariet.

Hon är därför kritisk till LO:s förslag om utbildningsjobb.

– Det öppnar för ett godtycke hos arbetsgivaren. Det syns i statistiken att man redan i dag gör väldigt stor skillnad på utlandsfödda och de som är födda i Sverige.

Andreas Bergström, vice vd för tankesmedjan Fores ser tvärtom det som nödvändigt med lägre löner för vissa enklare uppgifter. Det om Sverige ska kunna fortsätta med en generös flyktingpolitik.

– Det har kommit hit massor av folk från andra, fattigare länder som inte kan språket och har väldigt låg kompetens jämfört med vad vi har i Sverige. Då vi har större spridning i befolkningen i kompetens leder det nästan per automatik till att vi får en större spridning av inkomster.

Han alltså positiv till LO:s förslag på utbildningsjobb.

– Lägre löner behöver inte innebära att alla dras med ner. Det finns tvärtom forskning som visar att om det kommer in folk i ett land som tar de okvalificerade jobben med låga löner, kan det leda till högre löner för resten av befolkningen som till exempel kan få arbetsledande positioner, sa Andreas Bergström under seminariet.