Efter en dom i mark- och miljödomstolen på måndagen är det osäkert om Nacka kommun utanför Stockholm kan bygga nya bostäder som planerat. Delar av planerna kan stoppas av det multinationella oljeföretaget Circle K, trots att kommunen redan har fått såväl statliga garantier som landstingsgarantier för en förlängning av tunnelbanan, övertäckning av motorvägen och bygget av tusentals nya lägenheter.

Men Circle K vill hellre fortsätta ha sina oljecisterner i området och mark- och miljödomstolen ger dem rätt.

Och det här är intressant. Inte bara för att det i nationella mått är en mycket stor satsning på nya bostadsområden. Händelsen ger också en bra bild av hur vanliga människors möjligheter att stoppa nya bostäder alltmer monteras ned, medan företagens makt att stoppa samma bostäder består.

Planen är att bygga 13 500 bostäder inom det nya området. 2000 av dessa ska byggas vid den gamla oljehamnen. Därför sa Nacka kommun upp tomträttsavtalet med Circle K (fd Statoil) som ändå löper ut 2018. Men Circle K överklagade uppsägningen och mark- och miljödomstolen gav på måndagen Circle K rätt med den något kufiska slutsatsen att bostäderna kan byggas någon annanstans. Nästa gång avtalet kan sägas upp är år 2059.

Lägenheter stoppas därmed, och tunnelbanan likaså, för bygger man en ny tunnelbanesträckning så förväntas den naturligtvis leda till något mer än en oljecistern. Även säkerhetsavstånden inskränker på det som finns kvar, likaså de mellan 100 – 120 tankbilar som varje dag fraktar olja genom området.

Naturligtvis har Circle K all rätt att överklaga och naturligtvis ska lagar och förordningar följas.

För även om mark- och miljödomstolen i domtexten ger kommunen principiell rätt att bygga nya bostäder på den mark de äger men hyr ut till Cirkle K, så anser rätten samtidigt att oljecisternernas framtid är alltför oklar i regionplanen för att ambitionen att bygga bostäder ska vara ett tillräckligt tungt vägande skäl för att säga upp tomträttsavtalet.

Och det är här maktfrågan blir tydlig.

Alliansen har länge drivit på hårt för att lagregler ska bli enklare runt att bygga bostäder. ”Krånglet” måste bort. Det är en linje som också den rödgröna regeringen till stora delar har slutit upp bakom. Men det är en klar likriktning på de regler som fått stryka på foten.

De regler som försvinner är de regler som kom till för att garantera standarden hos de boende. Det kan gälla att lätta på strandskyddet, att sänka gränsvärdena för buller, att minska tillgängligheten, att bygga trängre. Att strunta i hiss. att förenkla byggnormer. Men företagens makt att stoppa nya bostäder har politikerna inte velat röra.

Om de bostadsförhandlingar mellan regeringen och oppositionen som bröt samman förra året någon gång återupptas bör frågan om företagens makt att stoppa nya bostäder finnas med i diskussionen. Det är ju inte bara den moderatstyrda kommunen Nacka som nu ser sina planer för nya bostäder skaka.