I fjol, några månader efter att Kommunalskandalen hade briserat, ändrade fackförbundet Seko sin alkoholpolicy.

På förbundets representantskap klubbades att all intern och extern representation med alkohol är förbjuden. Tiden med två glas vin eller öl på julfester var förbi.

På tisdag inleds Sekos kongress i Stockholm. Parollen är ”Utan oss stannar Sverige”. Inför den har Seko Södra, förbundets region i Växjöområdet, skrivit en motion om att nolltoleransen mot alkohol även ska skrivas in i förbundets stadgar. Motionen har fått avslag av förbundsstyrelsen.

Men Bjarne Ringdahl, fram tills för två veckor sedan ordförande för Seko Södra, är ändå nöjd. Avslaget beror nämligen på att det i det nya förslaget till förbundets stadgar finns en tydlig hänvisning till förbundets policys och riktlinjer.

Där står att policys och reglementen som beslutats på representantskap och kongresser gäller i förbundets hela verksamhet och organisation.

– Alla är helt överens om det och tycker att det är jättebra, säger Bjarne Ringdahl till Arbetet.

Inte heller på andra områden ser det ut att bli några stora kongresstrider, anser han.

– Det verkar som att det kommer att bli en ganska lugn kongress, jag har inte hört något i korridorerna. Det blir väl som alltid några frågor kring de nya stadgarna men inte några stora förändringar, påpekar Bjarne Ringdahl.

På Sekos kongress är det också dags för ordförandebyte. Janne Rudén lämnar posten för att gå i pension. Valberedningen har föreslagit nuvarande avtalssekreteraren Valle Karlsson som ny ordförande.

Som vice ordförande föreslås Gabriella Lavecchia. Enligt Sekotidningen har hon tidigare jobbat som biträdande avtalssekreterare på förbundet och för LO, men kommer senast från socialdemokraternas partikansli. Som ny avtalssekreterare vill valberedningen se Mats Ekeklint, i dag gruppchef för kommunikation på förbundet.

I flera motioner inför kongressen lyfts att förbundet bör kämpa mot otrygga anställningar. Förbundsstyrelsen ställer sig bakom motionärernas krav på att jobba för att få bort allmän visstid ur lagen om anställningsskydd. Den stödjer också att Seko ska driva krav på tryggare anställningsformer både politiskt och i avtalsrörelser.

Även i frågan om att återinföra avdragsrätten för fackföreningsavgiften har det skrivits flera motioner. Förbundsstyrelsen säger ja till motionerna och tycker att frågan ska drivas av förbundet.

Fler motioner inför kongressen

”Antirasistiskt och feministiskt förbund”

Förslag: Seko Väst vill att det i stadgarna ska stå att Seko är en ”antirasistiskt” intresseorganisation. Seko Gävle Dala vill att det ska stå att Seko är en ”feministisk” intresseorganisation.

Förbundsstyrelsens svar: Avslår motionerna. Anser att förbundets värderingar redan lyfts i andra delar av stadgarna.

”Barnomsorg dygnet runt”

Förslag: Seko Skåne vill att Seko driver att kommuner ska tillhandahålla barnomsorg dygnet runt.

Förbundsstyrelsens svar: Säger ja till motionen. Men frågan bör främst drivas tillsammans med övriga LO-förbund i den kommunala verksamheten.

”Tidningen Arbetet till alla i LO”

Förslag: Seko Skåne vill att förbundet beslutar att alla Seko-medlemmar ska få tidningen Arbetet. Regionen vill också att Seko driver att alla medlemmar i LO-förbund ska få tidningen.

Förbundsstyrelsens svar: Avslår motionen. Styrelsen uppskattar att det skulle kosta cirka 24 miljoner kronor att ge ut tidningen till alla Sekos medlemmar. Det skulle behöva finansieras genom neddragningar i den kärnfackliga verksamheten, anser förbundsstyrelsen.

”Fossilfritt förbund”

Förslag: Seko klubb Tågkompaniet vill att Seko ska vara fossilfritt senast 2030, att förbundet aktivt verkar för att öka medlemmarnas kunskap om att utveckla ett fossilfritt samhälle och att Seko stödjer medlemmarna i arbetet med att få arbetsplatserna fossilfria.

Förbundsstyrelsens svar: Avslår motionen och anser den besvarad i frågan om att förbundet ska vara fossilfritt. Styrelsen anser att klimatfrågan är en ”viktig framtidsfråga” och att förbundet ska bidra till att nå klimatmål som regeringen och samhället ställer upp. Men frågan ingår inte i förbundets prioriterade områden, påpekar förbundsstyrelsen när det gäller förslaget om att öka kunskap och stödja medlemmar i fossilfrihet.