#dinarbetsmiljö Det var i början av januari 2016 som olyckan inträffade på Frövifors bruk i Lindebergs kommun. Ett av transportbanden på fabrikens renseri för träflis slirade och en anställd försökte åtgärda problemet.

Men allt gick fel, mannen fastnade med armen i maskinen, och armen slets av.

Sedan dess har olyckan utretts och nu står det klart att företaget Billerudkorsnäs straffas med en företagsbot på 500 000 kronor. I ett strafföreläggande slås det fast ett bolaget har ”underlåtit att regelbundet, utifrån gällande föreskrifter, undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna.

Man betonar också att olyckan inte hade skett om bolaget skött sitt säkerhetsarbete.

På företaget har man inga synpunkter på strafföreläggandet.

– Vi hade inte tillräckligt riskbedömt det här området, säger Peter Lindgren som är bruksdirektör på Frövifors bruk.

Enligt honom jobbar den drabbade fortfarande kvar på bruket. Direkt efter olyckan drog ett stort säkerhetsarbete igång, enligt honom.

– Det första man gör när en sån här tragisk olycka händer är att ta hand om den skadade. Då går också tankarna till den skadade och dess familj. Sedan startar jobbet med riskanalyserna vilket vi gjorde omgående. Sedan har vi fört det vidare på bruket och till samtliga befattningar.

Enligt strafföreläggandet saknades tillräckliga skydd för att ”hindra tillträdet till maskinens riskområde”. Enligt Peter Lindgren har maskinen nu byggts om.

– Absolut, det gjordes omgående efter olyckan, säger han.

Här samlar vi alla artiklar från arbetsmiljöveckan