Förra året anmäldes varje vecka i genomsnitt 635 arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro. Nästan en person varje vecka, totalt 45 arbetande, gick till jobbet på morgonen för att aldrig mera gå hem efter dödsolyckor på svenska arbetsplatser.

Ett fåtal av olyckorna blir omskrivna i pressen med feta rubriker. Några nämns i en liten notis, men de allra flesta passerar obemärkt för alla utom de inblandade. Det samma gäller de 521 gånger som skyddsombud krävt att Arbetsmiljöverket ska ingripa på deras arbetsplats och alla de fall där de känt sig tvingade att stoppa arbetet för att det finns fara för liv och hälsa.

Men även det som inte syns är viktigt. Genom att ingripa räddar skyddsombud sina kollegor från olyckor som kunde ha kostat dem livet. Och för den som tagit ett litet felsteg, varit ouppmärksam ett ögonblick eller drabbats av verktyg, maskiner och säkerhetsrutiner som inte fungerat kan konsekvenserna bli livslånga. Så även för alla arbetskamrater till dem som drabbas.

Alla olyckor och tillbud på arbetsplatser går inte att undvika, men när de lyfts fram och diskuteras finns en möjlighet att lära inför framtiden. För att uppmärksamma det som inte får rubriker i vanliga fall har vi på Arbetet borrat oss ner i en vanlig, slumpvist vald aprilvecka förra året. För att ge en bild av vad som dagligen sker på våra svenska arbetsplatser har vi granskat statistik, läst anmälningar till Arbetsmiljöverket och följt upp ett antal av de olyckor och ingripanden från skyddsombud som skedde under vår arbetsmiljövecka den 18-24 april 2016.

Redovisningen är långt ifrån fullständig. Allt anmäls inte och en del anmälningar kommer in långt senare, men med det sagt ger den ändå en blid av det som sker i tysthet i vår vardag på jobbet.

En liten inblick i livet för alla dem som drabbas av hot eller våld på sitt arbete. För dem som ramlat, klämt sig eller skadats av maskiner. För dem som lika gärna kan vara du eller jag om vi har otur, och om vi inte gör vad vi kan för att undvika det.

Att rapportera om arbetsmiljö har alltid hög prioritet för oss på Arbetet, för att det helt enkelt är livsviktigt. Arbetsmiljöveckan är en liten del i det arbetet och vi kommer att fortsätta att följa vad som händer i vardagen på våra jobb.

Varje vecka, varje dag, året om.

Här samlar vi alla artiklar från arbetsmiljöveckan

Läs mer om #dinarbetsmiljö

Krossade benet under rutinjobb

Allt fler sjukskrivs efter arbetsplatsolyckor

Arbetsmiljöveckan

Vi har slumpvis valt en vecka under förra året: den 18 till 24 april 2016. Vi har begärt ut och gått igenom alla olyckor och tillbud, samt alla skyddsstopp och begäranden om ingripande från skyddsombud som inkom till Arbetsmiljöverket under den valda veckan för att sedan intervjua en drabbad eller berörd person för varje dag. Artiklarna publiceras på arbetet.se, dag för dag exakt ett år efter den valda veckan.