#dinarbetsmiljö En fiberinstallatör faller tre meter mot ett hårt betonggolv och bryter handleden. En kassörska hotas med kniv av en rånare. En värmeinstallatör får en metallflisa i ögat när han borrar i ett tal.

Det är tre av alla de olyckor och tillbud som inträffade under den vecka i april förra året som Arbetet valt att granska under det vi kallar arbetsmiljöveckan. Men många fler skadar sig på jobbet varje dag.

Exakt hur många är dock inte helt lätt att svara på. Siffrorna varierar beroende på källa och hur man definierar en olyckorna. Även anmälningsbenägenheten kan skilja sig åt, både över tid och mellan olika branscher.

Något som kan ge en indikation är de anmälningar till Arbetsmiljöverket om olyckor som leder till sjukfrånvaro. Här anmäldes ungefär 33 000 olyckor förra året, eller ungefär 90 om dagen.

Men det är inte hela sanningen enligt Kjell Blom, statistiker på Arbetsmiljöverket.

– Vi tror att vi har en ungefär 50-procentig underrapportering där sjukfrånvaron inte rapporteras till oss, säger han.

Fram till omkring 2010 minskade anmälningar om olyckor med sjukfrånvaro. Men Kjell Blom tror att det inte nödvändigtvis behöver betyda att olyckorna faktiskt blev färre.

– I början på 90-talet skedde ändringar i arbetsskadebegreppet och färre fick sjukersättning. Då minskade också moroten att anmäla, säger han.

Men efter 2010 hände någonting och arbetsskadorna som leder till sjukskrivning började öka igen. Enligt Anna Weigelt, analyschef på Afa försäkring som är arbetsmarknadens parters gemensamma försäkringsbolag, finns det flera förklaringar.

En är att lågkonjunkturen tog slut, menar hon. Fler fick helt enkelt ett jobb att skada sig på och fler jobbade fler timmar och fick mer tid att skada sig.

En annan delförklaring är enligt henne att man nyligen ändrat villkoren för när man får ersättning för lindrigare skador. Tidigare fanns det en kostnadsgräns på 600 kronor som nu är borttagen. Det gör, tror Anna Weigelt, att fler anmäler även mindre skador som de annars skulle ha struntat i.

– Sedan har vi infört en webbanmälan 2012 och arbetsmiljöverket införde också en webbanmälan 2011. Det kan också förklara en viss del. Det finns många olika faktorer. Men jag skulle nog vilja säga att ökningen det senare året till största delen beror på att mörkertalet har minskat, säger hon.

Här samlar vi alla artiklar från arbetsmiljöveckan

Läs mer om #dinarbetsmiljö

Arbetsmiljöveckan – därför skriver vi om arbetsmiljö

Krossade benet under rutinjobb

Arbetsmiljöveckan

Vi har slumpvis valt en vecka under förra året: den 18 till 24 april 2016. Vi har begärt ut och gått igenom alla olyckor och tillbud, samt alla skyddsstopp och begäranden om ingripande från skyddsombud som inkom till Arbetsmiljöverket under den valda veckan för att sedan intervjua en drabbad eller berörd person för varje dag. Artiklarna har publicerats löpande på arbetet.se, dag för dag exakt ett år efter den valda veckan.